คฑาทอง ทรานสปอร์ท สั่งเพิ่มรถวอลโว่ บัส 20 คัน รองรับเป้าเติบโต 30%


บริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านรถบริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพิ่มรถวอลโว่ บัส อีก 20 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 30 คัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เน้นการบริการที่ดี โดยเฉพาะคุณภาพของรถบัสที่ให้บริการ

นายพงษ์พันธ์ หงษ์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจการให้บริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะขนาดตลาดที่ใหญ่และต้องการผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าไปบุกตลาด เนื่องจากปัจจุบันบรรดาผู้บริหารโรงงานส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ

“ความจริงแล้วความต้องการรถรับส่งพนักงานยังมีอยู่อีกมาก เพียงแต่ผู้บริหารโรงงานเหล่านั้น เขายังไม่ถูกกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะตัวรถและบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานที่ทางการกำหนด” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าจุดเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคฑาทองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ ตัดสินใจยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยสั่งซื้อรถวอลโว่ บัส ทำให้ลูกค้าพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างมาก จนทำให้มีคำสั่งซื้อบริการเพิ่มขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมา

“ผมอยากจะบอกว่าพอเรามีรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นตัวเลือกของลูกค้า ทำให้การหาลูกค้าใหม่ง่ายขึ้นเยอะ เพราะเราเป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่กล้าซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาให้บริการรับส่งพนักงาน ในขณะที่ธุรกิจนี้โดยทั่วไป เขาจะใช้รถมือสองมาให้บริการเสียส่วนใหญ่ นี่เป็นอีกข้อแตกต่างของเรากับคู่แข่ง” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าการนำรถวอลโว่ บัส เข้ามาเป็นตัวเลือกแก่ลูกค้า ทำให้การเจริญเติบโตของ คฑาทอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการเพิ่มรถวอลโว่ บัส ทุกปี โดยขณะนี้มีรถวอลโว่ บัส ให้บริการอยู่ 30 คัน และล่าสุด ได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 20 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยส่งมอบ คาดว่าจะส่งมอบได้ครบภายในปีนี้

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า คฑาทอง ได้ตัดสินใจใช้บริการซ่อมบำรุง Service Agreement – Gold Package – จากวอลโว่ บัส ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของบริษัทฯ ว่าได้มาตรฐานจากผู้ผลิตรถ และที่สำคัญคือการคำนวณต้นทุน สามารถแสดงถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรที่ชัดเจนแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่มเพื่อการบริการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านรถบริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพิ่มรถวอลโว่ บัส อีก 20 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 30 คัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เน้นการบริการที่ดี โดยเฉพาะคุณภาพของรถบัสที่ให้บริการ

นายพงษ์พันธ์ หงษ์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจการให้บริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะขนาดตลาดที่ใหญ่และต้องการผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าไปบุกตลาด เนื่องจากปัจจุบันบรรดาผู้บริหารโรงงานส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ

“ความจริงแล้วความต้องการรถรับส่งพนักงานยังมีอยู่อีกมาก เพียงแต่ผู้บริหารโรงงานเหล่านั้น เขายังไม่ถูกกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะตัวรถและบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานที่ทางการกำหนด” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าจุดเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคฑาทองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ ตัดสินใจยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยสั่งซื้อรถวอลโว่ บัส ทำให้ลูกค้าพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างมาก จนทำให้มีคำสั่งซื้อบริการเพิ่มขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมา

“ผมอยากจะบอกว่าพอเรามีรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นตัวเลือกของลูกค้า ทำให้การหาลูกค้าใหม่ง่ายขึ้นเยอะ เพราะเราเป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่กล้าซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาให้บริการรับส่งพนักงาน ในขณะที่ธุรกิจนี้โดยทั่วไป เขาจะใช้รถมือสองมาให้บริการเสียส่วนใหญ่ นี่เป็นอีกข้อแตกต่างของเรากับคู่แข่ง” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าการนำรถวอลโว่ บัส เข้ามาเป็นตัวเลือกแก่ลูกค้า ทำให้การเจริญเติบโตของ คฑาทอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการเพิ่มรถวอลโว่ บัส ทุกปี โดยขณะนี้มีรถวอลโว่ บัส ให้บริการอยู่ 30 คัน และล่าสุด ได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 20 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยส่งมอบ คาดว่าจะส่งมอบได้ครบภายในปีนี้

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า คฑาทอง ได้ตัดสินใจใช้บริการซ่อมบำรุง Service Agreement – Gold Package – จากวอลโว่ บัส ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของบริษัทฯ ว่าได้มาตรฐานจากผู้ผลิตรถ และที่สำคัญคือการคำนวณต้นทุน สามารถแสดงถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรที่ชัดเจนแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่มเพื่อการบริการที่ดีของบริษัทฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!