คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินงาน ปตท.สผ. ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 240 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยมี คุณยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต. หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและชุมชนที่ ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนด้วย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 240 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยมี คุณยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต. หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและชุมชนที่ ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!