ครม.ไฟเขียวขสมก.กู้เงิน เร่งเสริมสภาพคล่อง หลังสะสมหนี้รวม 1.7 พันล้าน


นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,777 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าเบี้ยปรับค้างชำระ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน

“สำหรับปีงบประมาณ 2560 ขสมก. มียอดหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงม.ค.2560 และประมาณการตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย.2560 รวมทั้งสิ้น 1,777.202 ล้านบาท โดยยอดหนี้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 995.66 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.275% ส่วนหนี้ค่าเหมาซ่อมอยู่ที่ 781.542 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.375%”นายพิชิต กล่าว

นายพิชิต กล่างต่อว่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ขสมก.ต้องเสนอขอวงเงินกู้เงิน เพราะขสมก.ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการรถเมล์ฟรีและ PSO ย้อนหลังทุกปี ส่งผลให้ขสมก.มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมในแต่ละเดือน และยังถูกคิดค่าเบี้ยปรับจากการชำระหนี้ล่าช้า ดังนั้นขสมก. จึงเสนอขอวงเงินกู้เสริมสภาพคล่องจากครม. ในอัตราดอกเบี้ย 2.162% เพื่อชำระวงเงินกู้เก่า ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 4.123-5.223% หรือเฉลี่ยแล้วประหยัดได้ประมาณ 6.743 ล้านบาทต่อเดือน

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,777 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าเบี้ยปรับค้างชำระ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน "สำหรับปีงบประมาณ 2560 ขสมก. มียอดหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงม.ค.2560 และประมาณการตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย.2560 รวมทั้งสิ้น 1,777.202 ล้านบาท โดยยอดหนี้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 995.66 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.275% ส่วนหนี้ค่าเหมาซ่อมอยู่ที่ 781.542 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.375%"นายพิชิต กล่าว นายพิชิต กล่างต่อว่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ขสมก.ต้องเสนอขอวงเงินกู้เงิน เพราะขสมก.ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการรถเมล์ฟรีและ PSO ย้อนหลังทุกปี ส่งผลให้ขสมก.มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมในแต่ละเดือน และยังถูกคิดค่าเบี้ยปรับจากการชำระหนี้ล่าช้า ดังนั้นขสมก. จึงเสนอขอวงเงินกู้เสริมสภาพคล่องจากครม. ในอัตราดอกเบี้ย 2.162% เพื่อชำระวงเงินกู้เก่า ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 4.123-5.223% หรือเฉลี่ยแล้วประหยัดได้ประมาณ 6.743 ล้านบาทต่อเดือน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!