ครอบครัวโตโยต้า จัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ส่งมอบความสุขในโอกาสปีใหม่ ให้แก่เด็กและเยาวชน


มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหารและบริษัทในเครือโตโยต้า ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยาม โตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 44 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

กิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ให้ได้รับความรักและความอบอุ่นเหมือนกับเด็กทั่วไปในสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า

กิจกรรมนี้จึงถือเป็นวันที่ครอบครัวโตโยต้าจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่เด็ก โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองผ่านการจัดแสดงบนเวที ร่วมพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ในปีนี้ครอบครัวโตโยต้าร่วมสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ ดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดซื้ออุปกรณ์วอลเล่ย์บอลและตู้เสื้อผ้าเหล็ก มูลค่า 150,000 บาท, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมจอเครื่องควบคุมการทำงาน จำนวน 15 ตัว มูลค่า 150,000 บาท นอกจากนี้ยังส่งมอบความสุขผ่านการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหารและบริษัทในเครือโตโยต้า ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยาม โตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 44 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

กิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ให้ได้รับความรักและความอบอุ่นเหมือนกับเด็กทั่วไปในสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า

กิจกรรมนี้จึงถือเป็นวันที่ครอบครัวโตโยต้าจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่เด็ก โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองผ่านการจัดแสดงบนเวที ร่วมพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ในปีนี้ครอบครัวโตโยต้าร่วมสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ ดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดซื้ออุปกรณ์วอลเล่ย์บอลและตู้เสื้อผ้าเหล็ก มูลค่า 150,000 บาท, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมจอเครื่องควบคุมการทำงาน จำนวน 15 ตัว มูลค่า 150,000 บาท นอกจากนี้ยังส่งมอบความสุขผ่านการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!