คอนติเนนทอลประกาศปรับโครงสร้างแยกธุรกิจ Powertrain


ดร. เอลมาร์ ดีเกนฮาร์ท ประธานกรรมการบริหารของคอนติเนนทอล บริษัทผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ ประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยล่าสุดทางบริษัทฯ มีการแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ คอนติเนนทอล รับเบอร์ (Continental Rubber) คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (Continental Automotive) และระบบขับเคลื่อน (Powertrain) โดยทั้งสามกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายใต้บริษัทหลัก คือ คอนติเนนทอล เอจี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กลุ่มธุรกิจระบบขับเคลื่อน (Powertrain) จะแยกออกเป็นอิสระจากกลุ่มธุรกิจหลักออโตโมทีฟ โดยชื่อบริษัทใหม่จะมีการประกาศในช่วงต้นปี 2562 ในขณะเดียวกันก็จะมีการเสนอขายหุ้น (IPO) บางส่วนเพื่อการระดมทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มช่วงกลางปี 2562

• กลุ่มธุรกิจหลักคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โดยจากเดิมที่มีกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย (Chassis & Safety) และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ (Interior) ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งสองกลุ่มธุรกิจจะมีชื่อใหม่ คือ เทคโนโลยีระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving Technologies) และเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อยานยนต์ (Vehicle Networking Technologies) โดยทั้งสองกลุ่มธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางศูนย์วิจัยและพัฒนาออโตโมทีฟ

• กลุ่มธุรกิจหลักคอนติเนนทอล รับเบอร์ ยังคงมีกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์เหมือนเดิม

นอกจากนี้ ดร. ดีเกนฮาร์ท กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคอนติเนนทอล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขับขี่แห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบและเต็มความสามารถ ด้วยความพร้อมและศักยภาพของคอนติเนนทอล ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสูง ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวมากขึ้นในการเผชิญกับความท้ายทายใหม่ๆ และยังคงความสามารถทางการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ ในอีกสิบปีต่อจากนี้ไปอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบประวัติศาสตร์กว่า 130 ปี คอนติเนนทอลจึงเล็งเห็นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่น คอนติเนนทอลจึงเป็นผู้แต่งแต้มอนาคตและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด”

คอนติเนนทอล เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม คอนติเนนทอลประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ธุรกิจระบบขับเคลื่อน ธุรกิจยางรถยนต์ และธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ ซึ่งมียอดขายรวม 44 พันล้านยูโรในปี 2560 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 240,000 คนใน 61 ประเทศทั่วโลก

ดร. เอลมาร์ ดีเกนฮาร์ท ประธานกรรมการบริหารของคอนติเนนทอล บริษัทผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ ประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยล่าสุดทางบริษัทฯ มีการแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ คอนติเนนทอล รับเบอร์ (Continental Rubber) คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (Continental Automotive) และระบบขับเคลื่อน (Powertrain) โดยทั้งสามกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายใต้บริษัทหลัก คือ คอนติเนนทอล เอจี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กลุ่มธุรกิจระบบขับเคลื่อน (Powertrain) จะแยกออกเป็นอิสระจากกลุ่มธุรกิจหลักออโตโมทีฟ โดยชื่อบริษัทใหม่จะมีการประกาศในช่วงต้นปี 2562 ในขณะเดียวกันก็จะมีการเสนอขายหุ้น (IPO) บางส่วนเพื่อการระดมทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มช่วงกลางปี 2562

• กลุ่มธุรกิจหลักคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โดยจากเดิมที่มีกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย (Chassis & Safety) และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ (Interior) ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งสองกลุ่มธุรกิจจะมีชื่อใหม่ คือ เทคโนโลยีระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving Technologies) และเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อยานยนต์ (Vehicle Networking Technologies) โดยทั้งสองกลุ่มธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางศูนย์วิจัยและพัฒนาออโตโมทีฟ

• กลุ่มธุรกิจหลักคอนติเนนทอล รับเบอร์ ยังคงมีกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์เหมือนเดิม

นอกจากนี้ ดร. ดีเกนฮาร์ท กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคอนติเนนทอล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขับขี่แห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบและเต็มความสามารถ ด้วยความพร้อมและศักยภาพของคอนติเนนทอล ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสูง ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวมากขึ้นในการเผชิญกับความท้ายทายใหม่ๆ และยังคงความสามารถทางการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ ในอีกสิบปีต่อจากนี้ไปอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบประวัติศาสตร์กว่า 130 ปี คอนติเนนทอลจึงเล็งเห็นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่น คอนติเนนทอลจึงเป็นผู้แต่งแต้มอนาคตและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด”

คอนติเนนทอล เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม คอนติเนนทอลประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ธุรกิจระบบขับเคลื่อน ธุรกิจยางรถยนต์ และธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ ซึ่งมียอดขายรวม 44 พันล้านยูโรในปี 2560 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 240,000 คนใน 61 ประเทศทั่วโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!