คอนติเนนทอล พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพถนน


สภาพถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำ หรือเต็มไปด้วยน้ำแข็งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ ยังไม่สามารถควบคุมยานยนต์ในสภาพถนนดังกล่าว คอนติเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพถนน “Road Condition Observer” เพื่อช่วยลดปัญหาการขับขี่ในสภาพถนนที่เลวร้าย โดยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนี้ สามารถตรวจจับลักษณะทั่วไปของสภาพถนนที่แตกต่างกันสี่แบบ ได้แก่ พื้นผิวแบบแห้ง เปียก มีหิมะปกคลุม และเป็นน้ำแข็ง

นาย เบิร์นด์ ฮาร์ทแมน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Enhanced Advanced Driver Assistance Systems และโครงการ Tire Interactions ของกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “เราใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เพื่อตรวจสอบสภาพถนน ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ระบบปรับฟังก์ชันของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ให้เข้ากับสภาพถนนในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการชนในระยะประชิด ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติจะต้องทำงานได้รวดเร็วกว่าบนพื้นถนนเปียกมากกว่าถนนแห้ง” ในปัจจุบันแทบจะไม่มีระบบช่วยเหลือในการประเมินสภาพอากาศในระหว่างการขับขี่ ผู้ขับขี่ต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสภาพอากาศ รวมถึงสภาพถนนด้วยตนเอง ในอนาคตระบบตรวจสอบสภาพถนนจะทำงานสอดประสานกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ที่จะตรวจจับสภาวะที่ไม่ปกติในระหว่างขับขี่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

นอกเหนือจากการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในรถยนต์แล้ว ยังมีการใช้กล้อง (Mono Camera) ที่ใช้สำหรับระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control – ESC) ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานที่ติดตั้งในรถยนต์เกือบทุกคัน

ภาพที่ได้รับจากกล้องที่ติดตั้งด้านหน้ารถยนต์ ข้อมูลจากระบบ ESC รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ (อุณหภูมิ การใช้ที่ปัดน้ำฝน และ Cloud data) จะถูกส่งไปยังระบบตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อประเมินสภาพของพื้นถนน ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่แล้วกับระบบนี้ช่วยทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในอนาคตระบบตรวจสอบสภาพถนนจะถูกพัฒนารอบด้าน (360 องศา) โดยผสมผสานข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็น รูปแบบถนน ระบบตรวจจับป้ายจราจร ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ ข้อมูลดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างฐานข้อมูลสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นายฮาร์ทแมน กล่าวสรุป

สภาพถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำ หรือเต็มไปด้วยน้ำแข็งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ ยังไม่สามารถควบคุมยานยนต์ในสภาพถนนดังกล่าว คอนติเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพถนน “Road Condition Observer” เพื่อช่วยลดปัญหาการขับขี่ในสภาพถนนที่เลวร้าย โดยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนี้ สามารถตรวจจับลักษณะทั่วไปของสภาพถนนที่แตกต่างกันสี่แบบ ได้แก่ พื้นผิวแบบแห้ง เปียก มีหิมะปกคลุม และเป็นน้ำแข็ง

นาย เบิร์นด์ ฮาร์ทแมน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Enhanced Advanced Driver Assistance Systems และโครงการ Tire Interactions ของกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “เราใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เพื่อตรวจสอบสภาพถนน ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ระบบปรับฟังก์ชันของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ให้เข้ากับสภาพถนนในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการชนในระยะประชิด ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติจะต้องทำงานได้รวดเร็วกว่าบนพื้นถนนเปียกมากกว่าถนนแห้ง” ในปัจจุบันแทบจะไม่มีระบบช่วยเหลือในการประเมินสภาพอากาศในระหว่างการขับขี่ ผู้ขับขี่ต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสภาพอากาศ รวมถึงสภาพถนนด้วยตนเอง ในอนาคตระบบตรวจสอบสภาพถนนจะทำงานสอดประสานกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ที่จะตรวจจับสภาวะที่ไม่ปกติในระหว่างขับขี่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

นอกเหนือจากการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในรถยนต์แล้ว ยังมีการใช้กล้อง (Mono Camera) ที่ใช้สำหรับระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control – ESC) ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานที่ติดตั้งในรถยนต์เกือบทุกคัน

ภาพที่ได้รับจากกล้องที่ติดตั้งด้านหน้ารถยนต์ ข้อมูลจากระบบ ESC รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ (อุณหภูมิ การใช้ที่ปัดน้ำฝน และ Cloud data) จะถูกส่งไปยังระบบตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อประเมินสภาพของพื้นถนน ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่แล้วกับระบบนี้ช่วยทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในอนาคตระบบตรวจสอบสภาพถนนจะถูกพัฒนารอบด้าน (360 องศา) โดยผสมผสานข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็น รูปแบบถนน ระบบตรวจจับป้ายจราจร ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ ข้อมูลดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างฐานข้อมูลสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นายฮาร์ทแมน กล่าวสรุป

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!