คอนติเนนทอล ร่วมรณรงค์กิจกรรมระดับโลก “Stop The Crash”


• สาธิตระบบ ESC ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยต้านการลื่นไถลพร้อมป้องกันการสูญเสียการควบคุมรถยนต์

• ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 16 มีนาคม 2560 คอนติเนนทอล บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรม “Stop The Crash” ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน: เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย จัดตั้งขึ้นโดย Global New Car Assessment Programme (Global NCAP) ร่วมกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคอนติเนนทอลร่วมบรรยายทางวิชาการและสาธิตภาคสนามของการควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Stability Control (ESC) เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุก่อนการชนในประเทศไทย ณ ปทุมธานี สปีดเวย์

ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทน คอนติเนนทอล หนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงการชนเพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต กล่าวถึงความสำคัญของระบบ ESC ว่า “ระบบ ESC คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยคอนติเนนทอล นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยของยานยนต์ในปัจจุบันนับตั้งแต่มีการนำเข็มขัดนิรภัยมาใช้ ในหนึ่งปีมีประชากรจำนวน 1.2 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน คิดเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง 31% ทั้งนี้ หากมีการติตตั้งระบบ ESC จะช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึง 27%

โดยระบบ ESC นี้จะเป็นหนึ่งในระบบหลีกเลี่ยงการชนที่สำคัญซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้จริง เทคโนโลยีต้านการลื่นไถลได้ช่วยป้องกันการสูญเสียการควบคุมที่ก่อให้เกิดการชน และสามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้กว่าหนึ่งแสนคนต่อปี ในถนนที่แห้ง เปียก หรือลื่น ถ้ารถยนต์เริ่มเกิดการลื่นไถล ระบบ ESC จะทำการแก้ไขการลื่นไถลด้วยการลดแรงบิดของเครื่องยนต์และแรงเบรกที่ล้อในแต่ละล้อเพื่อให้รถยนต์กลับเข้ามาสู่เส้นทางเดินที่คนขับควบคุม ระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อรถยนต์เกิดการสูญเสียเสถียรภาพซึ่งอาจจะมาจากการเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน ระบบ ESC จะทำงานภายในเสี้ยววินาทีเพื่อควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์ โดยคอนติเนนทอลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีการนำระบบ ESC มาติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะออกขายในตลาดจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยได้มากขึ้น”

จากข้อมูล Stop The Crash (www.stopthecrash.org) ในการศึกษากรณีอุบัติเหตุทั้งหมด 17 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถึงปี 2007 แสดงให้เห็นว่าระบบ ESC มีประสิทธิภาพสูงในการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จากการสูญเสียการควบคุมรถได้ประมาณ 30% ทั้งนี้ Global NCAP ได้แนะนำว่ากลุ่มประเทศสมาชิกของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการผลิตยานยนต์เป็นหลัก ควรบังคับให้มีระบบ ESC ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นในปี ค.ศ. 2018 และในยานยนต์ทุกคันที่อยู่ในสายการผลิตภายในปลายช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี ค.ศ. 2020 ปัจจุบัน สหประชาชาติได้ยอมรับมาตรฐานสากลสำหรับระบบ ESC เรียบร้อยแล้วซึ่งจะง่ายต่อรัฐบาลในทุกๆ ประเทศที่จะสนับสนุนการบังคับใช้ของระบบดังกล่าว

คอนติเนนทอลบุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งผู้คนและสินค้าอย่างยั่งยืน คอนติเนนทอลเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1871 นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับยานยนต์ เครื่องจักร การจราจรและการขนส่ง ปี 2016 บริษัทมียอดขาย 40.5 พันล้านยูโรและมีพนักงานมากกว่า 227,000 คนใน 56 ประเทศทั่วโลก

• สาธิตระบบ ESC ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยต้านการลื่นไถลพร้อมป้องกันการสูญเสียการควบคุมรถยนต์

• ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 16 มีนาคม 2560 คอนติเนนทอล บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกเข้าร่วมรณรงค์กิจกรรม “Stop The Crash” ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน: เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย จัดตั้งขึ้นโดย Global New Car Assessment Programme (Global NCAP) ร่วมกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคอนติเนนทอลร่วมบรรยายทางวิชาการและสาธิตภาคสนามของการควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Stability Control (ESC) เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุก่อนการชนในประเทศไทย ณ ปทุมธานี สปีดเวย์

ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทน คอนติเนนทอล หนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงการชนเพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต กล่าวถึงความสำคัญของระบบ ESC ว่า “ระบบ ESC คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยคอนติเนนทอล นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยของยานยนต์ในปัจจุบันนับตั้งแต่มีการนำเข็มขัดนิรภัยมาใช้ ในหนึ่งปีมีประชากรจำนวน 1.2 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน คิดเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง 31% ทั้งนี้ หากมีการติตตั้งระบบ ESC จะช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึง 27%

โดยระบบ ESC นี้จะเป็นหนึ่งในระบบหลีกเลี่ยงการชนที่สำคัญซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้จริง เทคโนโลยีต้านการลื่นไถลได้ช่วยป้องกันการสูญเสียการควบคุมที่ก่อให้เกิดการชน และสามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้กว่าหนึ่งแสนคนต่อปี ในถนนที่แห้ง เปียก หรือลื่น ถ้ารถยนต์เริ่มเกิดการลื่นไถล ระบบ ESC จะทำการแก้ไขการลื่นไถลด้วยการลดแรงบิดของเครื่องยนต์และแรงเบรกที่ล้อในแต่ละล้อเพื่อให้รถยนต์กลับเข้ามาสู่เส้นทางเดินที่คนขับควบคุม ระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อรถยนต์เกิดการสูญเสียเสถียรภาพซึ่งอาจจะมาจากการเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน ระบบ ESC จะทำงานภายในเสี้ยววินาทีเพื่อควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์ โดยคอนติเนนทอลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีการนำระบบ ESC มาติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะออกขายในตลาดจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยได้มากขึ้น”

จากข้อมูล Stop The Crash (www.stopthecrash.org) ในการศึกษากรณีอุบัติเหตุทั้งหมด 17 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถึงปี 2007 แสดงให้เห็นว่าระบบ ESC มีประสิทธิภาพสูงในการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จากการสูญเสียการควบคุมรถได้ประมาณ 30% ทั้งนี้ Global NCAP ได้แนะนำว่ากลุ่มประเทศสมาชิกของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการผลิตยานยนต์เป็นหลัก ควรบังคับให้มีระบบ ESC ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นในปี ค.ศ. 2018 และในยานยนต์ทุกคันที่อยู่ในสายการผลิตภายในปลายช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี ค.ศ. 2020 ปัจจุบัน สหประชาชาติได้ยอมรับมาตรฐานสากลสำหรับระบบ ESC เรียบร้อยแล้วซึ่งจะง่ายต่อรัฐบาลในทุกๆ ประเทศที่จะสนับสนุนการบังคับใช้ของระบบดังกล่าว

คอนติเนนทอลบุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งผู้คนและสินค้าอย่างยั่งยืน คอนติเนนทอลเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1871 นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับยานยนต์ เครื่องจักร การจราจรและการขนส่ง ปี 2016 บริษัทมียอดขาย 40.5 พันล้านยูโรและมีพนักงานมากกว่า 227,000 คนใน 56 ประเทศทั่วโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!