คาลเท็กซ์ มอบรายได้สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา


นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินรายได้ส่วนแรกจำนวน 500,000 บาท ภายใต้กิจกรรม “คาลเท็กซ์ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ร่วมบริจาค 50 สตางค์ต่อลิตร จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินรายได้ส่วนแรกจำนวน 500,000 บาท ภายใต้กิจกรรม “คาลเท็กซ์ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ร่วมบริจาค 50 สตางค์ต่อลิตร จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!