คาลเท็กซ์ รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน


 

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (กลาง) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา สร้างเสริมสุขอนามัย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงที่ทำการบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสายตา โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นฟรีให้กับพี่น้องในชุมชน พร้อมระดมทีมพนักงานคาลเท็กซ์ร่วมปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งมอบให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียง 2 ชุมชน ทั้งชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ ณ บริเวณ ที่ทำการบริษัท เชฟรอน (ไทย) ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ

  นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (กลาง) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา สร้างเสริมสุขอนามัย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงที่ทำการบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสายตา โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นฟรีให้กับพี่น้องในชุมชน พร้อมระดมทีมพนักงานคาลเท็กซ์ร่วมปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งมอบให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียง 2 ชุมชน ทั้งชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ ณ บริเวณ ที่ทำการบริษัท เชฟรอน (ไทย) ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!