จังหวัดเชียงราย เปิดตัว Explore Chiang Rai แอพพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว


จากนี้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป จังหวัดเชียงรายเปิดตัวโครงการ Explore Chiang Rai แอพพลิเคชั่นสองภาษา (ไทย-จีน) แอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย และทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก โดย “Explore Chiang Rai” จะเป็นการรวบรวมทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว แหล่งกิน ชอปปิ้ง ที่พัก ไว้ครบครัน

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ความรู้ด้านภาษามาพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีแนวคิดในการจัดทำเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว จึงเกิดเป็นแอพพลิเคชั่น ท่องเที่ยว Explore Chiang Rai ซึ่งได้จัดทำเป็น 3 ภาษา เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “Explore Chiang Rai แอพพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่แอพพลิเคชันภาษาไทย-จีนสำหรับให้ข้อมูลข่าวสาร แก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์ ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะจัดทำแอพพลิเคชัน ที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยในแอพพลิเคชัน มีช่องทางให้นำเสนอสินค้า บริการและกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นอีกด้วย จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของตน ประโยชน์ทั้งสิ้นนี้จะนำความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย”

แอพพลิเคชั่น Explore Chiang Rai วางไว้ให้มีองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 1. ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในลักษณะของเนื้อหาและวีดีโอแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวทั้งสองภาษา (ไทย-จีน), 2. แผนที่และการนำทาง โดยอ้างอิงจาก Google Map หรือ Baidu Map, 3. Blog สำหรับแนะนำแผนการเดินทางหรือแผนการท่องเที่ยว โดยจะเป็นลักษณะของบทความแนะนำจากผู้ที่เคยไปมาแล้ว หรือแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์, 4. Blog สำหรับแชร์รูปภาพหรือเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยรองรับทั้งสองภาษา (ไทย-จีน), 5. แนะนำอาหารและสินค้าท้องถิ่น เป็นส่วนของการแนะนำร้านอาหารในท้องถิ่นและแนะนำผลิตผลพิเศษของท้องถิ่น และช่องทางการขาย, 6. แนะนำที่พักหรือโรงแรมชื่อดังในท้องถิ่น และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการการจองที่พักหรือโรงแรม, 7. อุปกรณ์และการให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว เช่น พยากรณ์อากาศ เข็มทิศ หรือช่วงทางการติดต่อเจ้าหน้าในหน่วยงานท้องถิ่นในกรณีฉุกเฉิน, 8. มุมภาษา ในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องปัญหาทางการสื่อสาร โดยนำเสนอเครื่องมือช่วยแปลภาษา รวมไปถึงการนำเสนอบทสนทนาง่ายๆ หรือคำศัพท์ที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ประกอบการในท้องถิ่น และยังมีเมนูสอนบทสนทนาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ และเมนูบทสอนสนทนาภาษาไทย เพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สามารถดาวน์โหลดใช้บริการได้ทั้งในระบบ IOS และ Andriod รวมถึง Website ด้วยโดยสามารถเข้าไปค้นหาคำว่า Explore Chiang Rai หรือ

http://www.explorechiangrai.com/

จากนี้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป จังหวัดเชียงรายเปิดตัวโครงการ Explore Chiang Rai แอพพลิเคชั่นสองภาษา (ไทย-จีน) แอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย และทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก โดย “Explore Chiang Rai” จะเป็นการรวบรวมทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว แหล่งกิน ชอปปิ้ง ที่พัก ไว้ครบครัน

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ความรู้ด้านภาษามาพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีแนวคิดในการจัดทำเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว จึงเกิดเป็นแอพพลิเคชั่น ท่องเที่ยว Explore Chiang Rai ซึ่งได้จัดทำเป็น 3 ภาษา เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “Explore Chiang Rai แอพพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่แอพพลิเคชันภาษาไทย-จีนสำหรับให้ข้อมูลข่าวสาร แก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์ ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะจัดทำแอพพลิเคชัน ที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยในแอพพลิเคชัน มีช่องทางให้นำเสนอสินค้า บริการและกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นอีกด้วย จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของตน ประโยชน์ทั้งสิ้นนี้จะนำความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย”

แอพพลิเคชั่น Explore Chiang Rai วางไว้ให้มีองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 1. ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในลักษณะของเนื้อหาและวีดีโอแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวทั้งสองภาษา (ไทย-จีน), 2. แผนที่และการนำทาง โดยอ้างอิงจาก Google Map หรือ Baidu Map, 3. Blog สำหรับแนะนำแผนการเดินทางหรือแผนการท่องเที่ยว โดยจะเป็นลักษณะของบทความแนะนำจากผู้ที่เคยไปมาแล้ว หรือแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์, 4. Blog สำหรับแชร์รูปภาพหรือเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยรองรับทั้งสองภาษา (ไทย-จีน), 5. แนะนำอาหารและสินค้าท้องถิ่น เป็นส่วนของการแนะนำร้านอาหารในท้องถิ่นและแนะนำผลิตผลพิเศษของท้องถิ่น และช่องทางการขาย, 6. แนะนำที่พักหรือโรงแรมชื่อดังในท้องถิ่น และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการการจองที่พักหรือโรงแรม, 7. อุปกรณ์และการให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว เช่น พยากรณ์อากาศ เข็มทิศ หรือช่วงทางการติดต่อเจ้าหน้าในหน่วยงานท้องถิ่นในกรณีฉุกเฉิน, 8. มุมภาษา ในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องปัญหาทางการสื่อสาร โดยนำเสนอเครื่องมือช่วยแปลภาษา รวมไปถึงการนำเสนอบทสนทนาง่ายๆ หรือคำศัพท์ที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ประกอบการในท้องถิ่น และยังมีเมนูสอนบทสนทนาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ และเมนูบทสอนสนทนาภาษาไทย เพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สามารถดาวน์โหลดใช้บริการได้ทั้งในระบบ IOS และ Andriod รวมถึง Website ด้วยโดยสามารถเข้าไปค้นหาคำว่า Explore Chiang Rai หรือ

http://www.explorechiangrai.com/

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!