จีนเผยโฉมขีปนาวุธข้ามทวีป “ตงเฟิง-41” พิสัยไกล 12,000 กม.


รายงานข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(CCTV) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงเนื้อหารายการ “สองฝั่งช่องแคบ” ที่เป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ของ CCTV ที่ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมาว่ามีการนำเสนอข้อมูลขีปนาวุธข้ามทวีปสัญชาติจีน “ตงเฟิง-41” (DF-41) อย่างละเอียด

โดยสวีกวงยู่ว์ นักวิเคราะห์ในรายการได้กล่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีน้ำหนัก 60 กว่าตัน ส่วนหัวรบหนัก 1.6 ตัน ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ย่อยได้ 10 ลูก มีพิสัยยิงไกลที่ 12,000 กม. ภาพรวมสามารถเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธมาตรฐานสากล และจากรายงานของสื่อจีนเป็นไปได้ว่าจีนได้ทดลองยิงขีปนาวุธลูกนี้ไปเมื่อไม่นานมานี้ในบริเวณพื้นที่ทะเลทรายทางตะวันตกของประเทศ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมามีคำสั่งห้ามบินในน่านฟ้าทางตะวันตกของประเทศ

รายงานข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(CCTV) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงเนื้อหารายการ “สองฝั่งช่องแคบ” ที่เป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ของ CCTV ที่ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมาว่ามีการนำเสนอข้อมูลขีปนาวุธข้ามทวีปสัญชาติจีน “ตงเฟิง-41” (DF-41) อย่างละเอียด

โดยสวีกวงยู่ว์ นักวิเคราะห์ในรายการได้กล่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีน้ำหนัก 60 กว่าตัน ส่วนหัวรบหนัก 1.6 ตัน ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ย่อยได้ 10 ลูก มีพิสัยยิงไกลที่ 12,000 กม. ภาพรวมสามารถเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธมาตรฐานสากล และจากรายงานของสื่อจีนเป็นไปได้ว่าจีนได้ทดลองยิงขีปนาวุธลูกนี้ไปเมื่อไม่นานมานี้ในบริเวณพื้นที่ทะเลทรายทางตะวันตกของประเทศ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมามีคำสั่งห้ามบินในน่านฟ้าทางตะวันตกของประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!