จีน-กัมพูชาร่วมมืออนุรักษ์-บูรณะปราสาทโบราณมรดกโลก


การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างกัมพูชากับจีนพัฒนาขึ้นอยากรวดเร็วนับตั้งแต่การประกาศแนวคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นต้นมา

ประเทศจีนได้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยบูรณะปราสาทนครวัด แสดงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกโลกให้มากยิ่งขึ้น

นครวัดของกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1992 และจีนเริ่มเข้ามาบูรณะในปี 2000 โดยปราสาทเกือบทั้ง 98 แห่งบูรณะเสร็จสิ้นเมื่อปี 2013

หลิวเจียง หนึ่งในคณะทำงานบูรณะของจีน ระบุว่างานบูรณระที่ปราสาทเจ้าสายเทวดาได้รับคำชื่นชมจากฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายกัมพูชาหวังว่าพวกเขาจะบูรณะพื้นที่ประวัติศาสตร์อื่นๆ ในนครวัดต่อไปในอนาคตอีก

นายไพ ซีพัน โฆษกคณะรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่า งานบูรณะปราสาทเจ้าสายเทวดาที่ประสบความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าจีนไม่เพียงมีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่ยังรวมถึงด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

เวลานี้มรดกโลกแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวจีนก็ได้แซงหน้าเวียดนามขึ้นครองอันดับหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อปี 2016 กัมพูชายังออกยุทธศาสตร์ “ไชน่า เรดี้” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเที่ยวมาขึ้นอีกด้วย

สถิติระบุว่า ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังกัมพูชาประมาณ 1 ล้านคน และมีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวภายในปี 2020

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างกัมพูชากับจีนพัฒนาขึ้นอยากรวดเร็วนับตั้งแต่การประกาศแนวคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นต้นมา

ประเทศจีนได้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยบูรณะปราสาทนครวัด แสดงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกโลกให้มากยิ่งขึ้น

นครวัดของกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1992 และจีนเริ่มเข้ามาบูรณะในปี 2000 โดยปราสาทเกือบทั้ง 98 แห่งบูรณะเสร็จสิ้นเมื่อปี 2013

หลิวเจียง หนึ่งในคณะทำงานบูรณะของจีน ระบุว่างานบูรณระที่ปราสาทเจ้าสายเทวดาได้รับคำชื่นชมจากฝ่ายกัมพูชา และฝ่ายกัมพูชาหวังว่าพวกเขาจะบูรณะพื้นที่ประวัติศาสตร์อื่นๆ ในนครวัดต่อไปในอนาคตอีก

นายไพ ซีพัน โฆษกคณะรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่า งานบูรณะปราสาทเจ้าสายเทวดาที่ประสบความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าจีนไม่เพียงมีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่ยังรวมถึงด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

เวลานี้มรดกโลกแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวจีนก็ได้แซงหน้าเวียดนามขึ้นครองอันดับหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อปี 2016 กัมพูชายังออกยุทธศาสตร์ “ไชน่า เรดี้” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเที่ยวมาขึ้นอีกด้วย

สถิติระบุว่า ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังกัมพูชาประมาณ 1 ล้านคน และมีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวภายในปี 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!