ชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. ส่งผลงานประกวดผลงาน UAV และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย และวิศวกรของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งผลงานประกวดผลงาน UAV และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกวดอากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยที่งานนี้ทางชมรมได้นำ UAV ที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบปล่องเผาก๊าซเพื่อความปลอดภัย (Flare) เข้าร่วมในการประกวด

ชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย และวิศวกรของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งผลงานประกวดผลงาน UAV และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกวดอากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยที่งานนี้ทางชมรมได้นำ UAV ที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบปล่องเผาก๊าซเพื่อความปลอดภัย (Flare) เข้าร่วมในการประกวด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!