ชาวญี่ปุ่นยอมรับการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์


 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นคือประเทศที่นำหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับมนุษย์ตามสถานที่ทำงานต่างๆ มากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรม หรือโรงงานต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะกลัวว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานของตน แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลับยอมรับหุ่นยนต์เหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน หุ่นยนต์จึงสามารถเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นมีระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพ ก็หมายความว่าหากพนักงานคนไหนที่รู้สึกว่างานที่ตนทำอยู่นั้นหนักเกินไป ก็สามารถขอทำเรื่องย้ายไปแผนกอื่นที่เหมาะสมกับกำลังและอายุมากกว่าได้ โดยทิ้งงานที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังของตนไว้ให้กับหุ่นยนต์ทำแทนนั้นเอง

 

 

 

 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นคือประเทศที่นำหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับมนุษย์ตามสถานที่ทำงานต่างๆ มากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรม หรือโรงงานต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะกลัวว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานของตน แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลับยอมรับหุ่นยนต์เหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน หุ่นยนต์จึงสามารถเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นมีระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพ ก็หมายความว่าหากพนักงานคนไหนที่รู้สึกว่างานที่ตนทำอยู่นั้นหนักเกินไป ก็สามารถขอทำเรื่องย้ายไปแผนกอื่นที่เหมาะสมกับกำลังและอายุมากกว่าได้ โดยทิ้งงานที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังของตนไว้ให้กับหุ่นยนต์ทำแทนนั้นเอง

     

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!