ซัมมิท แคปปิตอลฯ เดินหน้า ดันขึ้นแท่นเบอร์ 1


นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 เติบโตสูงขึ้นมากกว่า 30 % จากปีก่อน โดยยอดสินเชื่อคงค้างรวมเพิ่มขึ้น 42 % ขณะที่สัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 3% ภายในสิ้นปี 2560 ส่วนปริมาณหนี้เสีย (NPL) น้อยกว่า 1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

สำหรับปี 2561 จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะอยู่ที่ 3.6-4.6 % อีกทั้งรายได้ภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านเพื่อการก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ตามกลยุทธ์ Becoming Number 1 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้ารายได้รวมจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

นอกจากนี้ยังเตรียมทุ่มงบมากกว่า 60 ล้านบาท พัฒนาระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการงานสินเชื่อ Summit Smart System เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และทำให้การดำเนินงานภายในมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถอนุมัติสินเชื่อภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 เติบโตสูงขึ้นมากกว่า 30 % จากปีก่อน โดยยอดสินเชื่อคงค้างรวมเพิ่มขึ้น 42 % ขณะที่สัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 3% ภายในสิ้นปี 2560 ส่วนปริมาณหนี้เสีย (NPL) น้อยกว่า 1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

สำหรับปี 2561 จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะอยู่ที่ 3.6-4.6 % อีกทั้งรายได้ภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านเพื่อการก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ตามกลยุทธ์ Becoming Number 1 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้ารายได้รวมจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

นอกจากนี้ยังเตรียมทุ่มงบมากกว่า 60 ล้านบาท พัฒนาระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการงานสินเชื่อ Summit Smart System เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และทำให้การดำเนินงานภายในมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถอนุมัติสินเชื่อภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!