ซัมมิท แคปปิตอลโชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรกดีเยี่ยม มั่นใจนโยบาย BECOMING NUMBER 1


บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นที่น่าพอใจ ยอดผู้ใช้บริการสินเชื่อเติบโตขึ้น 44%

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี 2560 บริษัทฯ มียอดผู้ใช้บริการสินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้น 44% และมีตัวเลขสินเชื่อคงค้างทั้งหมดเติบโต 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในหกเดือนแรกของปี 2560 ตามรายงานของกรมการขนส่งทางบกเท่ากับ 949,608 คัน เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีนี้ได้ขยายศูนย์ให้บริการสินเชื่อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 68 จังหวัดทั่วประเทศ และรุกตลาดในทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มีปริมาณความต้องการของลูกค้ามากเป็นอันดับแรก

ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้ที่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 94% และสินเชื่อบุคคล 6% ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ถึงแนวโน้มยอดสินเชื่อคงค้างโดยรวมปีนี้ว่าน่าจะเติบโตสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้หรือเกินจาก 35% และมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้เสียให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละหนึ่ง โดยหลังจากที่เศรษฐกิจภายในประเทศส่งสัญญาณบวกมากขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 จนถึงขณะนี้ บริษัทฯจึงมั่นใจว่ายอดผู้ยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้น และทางบริษัทฯ ยังคงเดินตามนโยบาย BECOMING NUMBER 1 ขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใน 68 จังหวัดในประเทศไทยภายในปี 2560 โดยเพิ่มพื้นที่ในภาคเหนือเพิ่มอีกหนึ่งภาคและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรดีลเลอร์ที่มีจำนวนมากกว่า 780 รายและมีจำนวนร้านขายรถจักรยานยนต์มากกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมยินดีต้อนรับพันธมิตรดีลเลอร์เจ้าใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

และในปีนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้นำระบบแอพพลิเคชั่น SUMMIT SMART SYSTEM หรือระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัว ลดระยะเวลาการนำส่งใบสมัคร พร้อมรับประกันความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าได้ 100% ตั้งเป้ารองรับจำนวนลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้มากกว่า 10,000 คัน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการว่าจ้างพนักงานในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของ ซัมมิท แคปปิตอล

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นที่น่าพอใจ ยอดผู้ใช้บริการสินเชื่อเติบโตขึ้น 44%

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี 2560 บริษัทฯ มียอดผู้ใช้บริการสินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้น 44% และมีตัวเลขสินเชื่อคงค้างทั้งหมดเติบโต 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในหกเดือนแรกของปี 2560 ตามรายงานของกรมการขนส่งทางบกเท่ากับ 949,608 คัน เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีนี้ได้ขยายศูนย์ให้บริการสินเชื่อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 68 จังหวัดทั่วประเทศ และรุกตลาดในทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มีปริมาณความต้องการของลูกค้ามากเป็นอันดับแรก

ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้ที่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 94% และสินเชื่อบุคคล 6% ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ถึงแนวโน้มยอดสินเชื่อคงค้างโดยรวมปีนี้ว่าน่าจะเติบโตสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้หรือเกินจาก 35% และมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้เสียให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละหนึ่ง โดยหลังจากที่เศรษฐกิจภายในประเทศส่งสัญญาณบวกมากขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 จนถึงขณะนี้ บริษัทฯจึงมั่นใจว่ายอดผู้ยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้น และทางบริษัทฯ ยังคงเดินตามนโยบาย BECOMING NUMBER 1 ขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใน 68 จังหวัดในประเทศไทยภายในปี 2560 โดยเพิ่มพื้นที่ในภาคเหนือเพิ่มอีกหนึ่งภาคและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรดีลเลอร์ที่มีจำนวนมากกว่า 780 รายและมีจำนวนร้านขายรถจักรยานยนต์มากกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมยินดีต้อนรับพันธมิตรดีลเลอร์เจ้าใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

และในปีนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้นำระบบแอพพลิเคชั่น SUMMIT SMART SYSTEM หรือระบบการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัว ลดระยะเวลาการนำส่งใบสมัคร พร้อมรับประกันความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าได้ 100% ตั้งเป้ารองรับจำนวนลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้มากกว่า 10,000 คัน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการว่าจ้างพนักงานในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของ ซัมมิท แคปปิตอล

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!