ซัมมิท แคปปิตอล ตั้งแม่ทัพใหม่คุมงานสายงานบริหารหนี้


บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทีมผู้บริหาร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยภายในปี 2561 ล่าสุด แต่งตั้ง นายชานนท์ คงมีสุข เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารหนี้ ดูแลการติดตามและควบคุมระดับหนี้จากการปล่อยสินเชื่อของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายชานนท์ มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานด้านสินเชื่อและการจัดการหนี้ ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากนั้นจึงไปร่วมงานกับบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบการบริหารพัฒนาสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินของผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) และสินเชื่อรถยนต์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ก่อนจะมาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอล นายชานนท์ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด รับผิดชอบฝ่ายงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ฝ่ายงานเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายงานกฎหมาย ฝ่ายงานประมูลทรัพย์สิน และฝ่ายงานบริการลูกค้า

นายชานนท์กล่าวว่า “ในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของซัมมิท แคปปิตอลในประเทศไทย ย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียมากขึ้นเป็นธรรมดา จึงต้องมีการคัดกรองลูกค้าสินเชื่ออย่างระมัดระวังด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการจัดการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาซัมมิท แคปปิตอล มีหนี้เสียอยู่ในระดับที่ต่ำมากอยู่แล้ว ผมจึงตั้งใจว่าจะรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารหนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทีมผู้บริหาร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยภายในปี 2561 ล่าสุด แต่งตั้ง นายชานนท์ คงมีสุข เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารหนี้ ดูแลการติดตามและควบคุมระดับหนี้จากการปล่อยสินเชื่อของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายชานนท์ มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานด้านสินเชื่อและการจัดการหนี้ ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากนั้นจึงไปร่วมงานกับบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบการบริหารพัฒนาสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินของผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) และสินเชื่อรถยนต์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ก่อนจะมาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอล นายชานนท์ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด รับผิดชอบฝ่ายงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ฝ่ายงานเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายงานกฎหมาย ฝ่ายงานประมูลทรัพย์สิน และฝ่ายงานบริการลูกค้า

นายชานนท์กล่าวว่า “ในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของซัมมิท แคปปิตอลในประเทศไทย ย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียมากขึ้นเป็นธรรมดา จึงต้องมีการคัดกรองลูกค้าสินเชื่ออย่างระมัดระวังด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการจัดการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาซัมมิท แคปปิตอล มีหนี้เสียอยู่ในระดับที่ต่ำมากอยู่แล้ว ผมจึงตั้งใจว่าจะรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารหนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!