ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งพัฒนาบุคลากร สู่อันดับหนึ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย


นายวิชิต พยุหนาวีชัย (ยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำทีมผู้บริหารองค์กรระดับกลางถึงระดับสูง 38 คน เข้าอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน เป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Leading at the Speed of Trust” ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นทั้งในหมู่พนักงานและลูกค้า จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย Becoming Number 1 ในการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย

นายวิชิต พยุหนาวีชัย (ยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำทีมผู้บริหารองค์กรระดับกลางถึงระดับสูง 38 คน เข้าอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน เป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Leading at the Speed of Trust” ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นทั้งในหมู่พนักงานและลูกค้า จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย Becoming Number 1 ในการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!