ซัมมิท แคปปิตอล เร่งเครื่องครึ่งปีหลัง ดันยอดปลายปีโตตามเป้า


ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เร่งเครื่องดันยอดผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ปลายปีเติบโตตามเป้า หลังผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก จำนวนสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เติบโตขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ 9% พร้อมเดินหมากด้วยกลยุทธ์ “รวดเร็ว ทันใจ ครอบคลุมบริการทุกมิติ” เตรียมขึ้นแท่นผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ถือเป็นช่วงที่วงการยานยนต์ค่อนข้างสดใส ทั้งตลาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกในสี่เดือนแรกของปี 2561 พบว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 586,714 คันหรือเพิ่มขึ้น 0.31% และเริ่มชะลอตัวลงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ทำให้ยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหรือมีจำนวนยอดจดทะเบียนทั่วประเทศเท่ากับ 934,747 คันหรือลดลงโดยรวมทั้งหมด 1.56% แต่ภาพรวมยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดย 10 จังหวัดที่มีอันดับรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนสูงสุดได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร และเชียงราย ตามลำดับ

แม้ว่าตัวเลขการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครึ่งปีแรกจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่บริษัทซัมมิท แคปปิตอล กลับมีตัวเลขผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2561 มีตัวเลขผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทฯ ฃฃฃฃฃฃเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 คิดเป็น 9% ซึ่งสัดส่วนผู้ใช้บริการของบริษัทฯ สูงสุดอยู่ที่ภาคตะวันออก โดยรวมถือว่าสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดี โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นการเร่งเครื่องมากขึ้น เพื่อดันยอดปลายปีให้เติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ และมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1.1%

จากการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทซัมมิท แคปปิตอล พบว่า นอกจากจะเป็นผลพวงจากที่เศรษฐกิจประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทำให้คนไทยกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้ว ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเพราะการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี ครอบคลุมทุกมิติ และความรวดเร็วทันใจในการอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 นาที สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 100% และกำลังเร่งเครื่องเรื่องการนำเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ มาใช้สนับสนุนการให้บริการ อาทิ ระบบการติดตามลูกค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถควบคุมคุณภาพหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เร่งเครื่องดันยอดผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ปลายปีเติบโตตามเป้า หลังผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก จำนวนสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เติบโตขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ 9% พร้อมเดินหมากด้วยกลยุทธ์ “รวดเร็ว ทันใจ ครอบคลุมบริการทุกมิติ” เตรียมขึ้นแท่นผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ถือเป็นช่วงที่วงการยานยนต์ค่อนข้างสดใส ทั้งตลาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกในสี่เดือนแรกของปี 2561 พบว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 586,714 คันหรือเพิ่มขึ้น 0.31% และเริ่มชะลอตัวลงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ทำให้ยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหรือมีจำนวนยอดจดทะเบียนทั่วประเทศเท่ากับ 934,747 คันหรือลดลงโดยรวมทั้งหมด 1.56% แต่ภาพรวมยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดย 10 จังหวัดที่มีอันดับรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนสูงสุดได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร และเชียงราย ตามลำดับ

แม้ว่าตัวเลขการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครึ่งปีแรกจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่บริษัทซัมมิท แคปปิตอล กลับมีตัวเลขผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2561 มีตัวเลขผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทฯ ฃฃฃฃฃฃเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 คิดเป็น 9% ซึ่งสัดส่วนผู้ใช้บริการของบริษัทฯ สูงสุดอยู่ที่ภาคตะวันออก โดยรวมถือว่าสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดี โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นการเร่งเครื่องมากขึ้น เพื่อดันยอดปลายปีให้เติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ และมีแผนควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1.1%

จากการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทซัมมิท แคปปิตอล พบว่า นอกจากจะเป็นผลพวงจากที่เศรษฐกิจประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทำให้คนไทยกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้ว ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเพราะการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี ครอบคลุมทุกมิติ และความรวดเร็วทันใจในการอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 นาที สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 100% และกำลังเร่งเครื่องเรื่องการนำเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ มาใช้สนับสนุนการให้บริการ อาทิ ระบบการติดตามลูกค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถควบคุมคุณภาพหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!