ซาวาน : นครโบราณต้นกำเนิดศิลปะพื้นบ้านจีน


เมืองโบราณซาวาน ที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งใต้ หรือกว่า 800 ปีก่อน นับเป็นถิ่นฐานของศิลปะพื้นบ้านในมณฑลกวางตุ้ง กอปรรวมวัฒนธรรมหลิ่งหนานและศิลปะพื้นบ้านภาคใต้อันหลากหลาย อาทิ การเชิดสิงโต เพลงกวางตุ้ง และละครเวทีซาวานอันมีเอกลักษณ์ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหอบรรพบุรุษกว่าร้อยแห่งอีกด้วย

เมืองโบราณซาวาน ที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งใต้ หรือกว่า 800 ปีก่อน นับเป็นถิ่นฐานของศิลปะพื้นบ้านในมณฑลกวางตุ้ง กอปรรวมวัฒนธรรมหลิ่งหนานและศิลปะพื้นบ้านภาคใต้อันหลากหลาย อาทิ การเชิดสิงโต เพลงกวางตุ้ง และละครเวทีซาวานอันมีเอกลักษณ์ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหอบรรพบุรุษกว่าร้อยแห่งอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!