‘ซูซูกิ’ จัดงาน “Dealer of the Year 2016”


‘ซูซูกิ’ จัดงาน “Dealer of the Year 2016” ประกาศรายชื่อ 5 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี ประธานกรรมการบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บินตรงมอบรางวัลอันทรงเกียรติ หวังกระตุ้นให้ยกระดับมาตรฐานการบริการ พร้อมดึงผู้จำหน่ายทุกรายร่วมสร้างแบรนด์ “ซูซูกิ” ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายโยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ‘ซูซูกิ’ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยการมุ่งหวังจะยกระดับบริการในทุกด้าน โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทุกคนได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ารถยนต์ซูซูกิ

ในปีนี้ซูซูกิได้วางเป้าหมายการขายไว้ที่ 24,000 คัน ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด 3% จากตลาดรวมประมาณ 800,000 คัน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 10,754 คัน โดยตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมให้เพิ่มมากขึ้นและ ยังต้องมุ่งมั่นในการสร้างและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

‘ซูซูกิ’ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ จำนวน 106 แห่ง ในปัจจุบันและจะขยายเป็น 120 ภายในปีนี้ ได้มีส่วนร่วมใน “การสร้างแบรนด์” และ “กิจกรรม CR” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้ส่งไปถึงยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจาก ‘ซูซูกิ’ จะเดินหน้าด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้จำหน่ายทุกระดับได้มีทัศนคติในเชิงบวก มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ผู้จำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ซูซูกิในประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตด้านการขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างยั่งยืน เราจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการทำงานกับผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการตลาด การขายและการพัฒนาคุณภาพโชว์รูมและศูนย์บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่ง พร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขาย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนางานบริการ ต้องเริ่มจากการพัฒนาเจ้าของดีลเลอร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานนั้น ในปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จึงได้จัดกิจกรรม ‘Dealer of the year 2016’ เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุด 5 แห่ง พร้อมมอบถ้วยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมให้ถือครองเป็นเวลา 1 ปี การันตีถึงความเป็นผู้จำหน่ายดีเด่นของซูซูกิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการงาน ทั้งด้านงานขายและงานบริการที่ได้ตามมาตรฐานของบริษัทที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าซูซูกิในประเทศไทย

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นปีแรกที่ ‘ซูซูกิ’ จัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา”

โดยพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี Dealer of the year 2016 ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จาก มร. โอซามุ ซูซูกิ ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจาก ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีด้วยกันทั้งหมด 5 ราย โดยรางวัล Best of the Best dealer 2016 ได้แก่ บริษัท บ้านซูซูกิ ออโตโมบิล จำกัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินงาน “ดูแลอย่างมืออาชีพ ด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ”

ส่วนรางวัล Platinum dealer 2016 มีผู้จำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี
บริษัท ซูซูกิ เจียง อุดร จำกัด จังหวัดหนองคาย
ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ‘ซูซูกิ’ สามารถขึ้นครองลำดับ 4 ของการให้บริการงานขายที่สร้างความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม ในประเทศไทยปี 2559 ด้วยคะแนน 813 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) จากผลจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย SSI ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี.พาวเวอร์ (J.D. Power 2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study,SM) นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี เสมือนกับคู่คิดของชีวิตลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุข ตามสโลแกนของซูซูกิที่ว่า “Way of Life”

ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

http://www.suzuki.co.th
https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand
https://www.facebook.com/SuzukiCarryFoodTruck
ช่องทางติดต่อทาง Call Center

โทรศัพท์พื้นฐาน โทร 1800-600-900
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900

‘ซูซูกิ’ จัดงาน “Dealer of the Year 2016” ประกาศรายชื่อ 5 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี ประธานกรรมการบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บินตรงมอบรางวัลอันทรงเกียรติ หวังกระตุ้นให้ยกระดับมาตรฐานการบริการ พร้อมดึงผู้จำหน่ายทุกรายร่วมสร้างแบรนด์ “ซูซูกิ” ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายโยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ‘ซูซูกิ’ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยการมุ่งหวังจะยกระดับบริการในทุกด้าน โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทุกคนได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ารถยนต์ซูซูกิ

ในปีนี้ซูซูกิได้วางเป้าหมายการขายไว้ที่ 24,000 คัน ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด 3% จากตลาดรวมประมาณ 800,000 คัน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 10,754 คัน โดยตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมให้เพิ่มมากขึ้นและ ยังต้องมุ่งมั่นในการสร้างและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

‘ซูซูกิ’ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ จำนวน 106 แห่ง ในปัจจุบันและจะขยายเป็น 120 ภายในปีนี้ ได้มีส่วนร่วมใน “การสร้างแบรนด์” และ “กิจกรรม CR” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้ส่งไปถึงยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจาก ‘ซูซูกิ’ จะเดินหน้าด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้จำหน่ายทุกระดับได้มีทัศนคติในเชิงบวก มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ผู้จำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ซูซูกิในประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตด้านการขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างยั่งยืน เราจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการทำงานกับผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการตลาด การขายและการพัฒนาคุณภาพโชว์รูมและศูนย์บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่ง พร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขาย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนางานบริการ ต้องเริ่มจากการพัฒนาเจ้าของดีลเลอร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานนั้น ในปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จึงได้จัดกิจกรรม ‘Dealer of the year 2016’ เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุด 5 แห่ง พร้อมมอบถ้วยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมให้ถือครองเป็นเวลา 1 ปี การันตีถึงความเป็นผู้จำหน่ายดีเด่นของซูซูกิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการงาน ทั้งด้านงานขายและงานบริการที่ได้ตามมาตรฐานของบริษัทที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าซูซูกิในประเทศไทย

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นปีแรกที่ ‘ซูซูกิ’ จัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา”

โดยพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี Dealer of the year 2016 ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จาก มร. โอซามุ ซูซูกิ ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจาก ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีด้วยกันทั้งหมด 5 ราย โดยรางวัล Best of the Best dealer 2016 ได้แก่ บริษัท บ้านซูซูกิ ออโตโมบิล จำกัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินงาน “ดูแลอย่างมืออาชีพ ด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ”

ส่วนรางวัล Platinum dealer 2016 มีผู้จำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี บริษัท ซูซูกิ เจียง อุดร จำกัด จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ‘ซูซูกิ’ สามารถขึ้นครองลำดับ 4 ของการให้บริการงานขายที่สร้างความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม ในประเทศไทยปี 2559 ด้วยคะแนน 813 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) จากผลจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย SSI ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี.พาวเวอร์ (J.D. Power 2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study,SM) นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี เสมือนกับคู่คิดของชีวิตลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุข ตามสโลแกนของซูซูกิที่ว่า “Way of Life”

ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

http://www.suzuki.co.th https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand https://www.facebook.com/SuzukiCarryFoodTruck ช่องทางติดต่อทาง Call Center

โทรศัพท์พื้นฐาน โทร 1800-600-900 โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!