‘ซูซูกิ’ ชวน “ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง”แบรนด์แอมบาสเดอร์ ชื่อดัง ร่วมกิจกรรม “ปั่นเปิดเมืองมหา พระบรมธาตุนาดูน” ครั้งที่ 1


บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ เป็นเจ้าภาพสนับสนุนในกิจกรรม ปั่นเปิดเมืองมหา “พระบรมธาตุนาดูน” ครั้งที่ 1 โดยเชิญ คุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมกิจกรรม เพื่อสานต่อแนวทาง Sport Marketing หวังสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น ณ ลานพุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,100 คัน
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ได้เข้าไปสนับสนุนงานแข่งขันจักรยานปั่นเปิดเมืองมหา”พระบรมธาตุนาดูน” ครั้งที่ 1 ร่วมกับ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,100 คัน โดยคุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซูซูกิ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมกับลงปั่นจักรยานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารจาก บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคิน ที่เป็นพันธมิตรให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายหลัก (Captive Finance) สำหรับรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาดูน อีกด้วย

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ผ่านคุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีในวงการกีฬาของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม เพราะตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางสายอารยธรรม ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถชื่นชมความสวยงามได้ตลอดสองข้างทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในอนาคตซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ยังมีแผนเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังหวังที่จะถ่ายทอดความเป็น Suzuki “Way of Life” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและความความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการเสนอคุณภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ไปสู่กลุ่มลูกค้าคนไทยได้เข้าถึงแบรนด์ของ ซูซูกิมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์อีโคคาร์ ในอนาคต”

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 บริหารการดำเนินงานโดยคุณณัฐพล อุตรนคร ตำแหน่ง กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 043-777-456, 043-777-989

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ เป็นเจ้าภาพสนับสนุนในกิจกรรม ปั่นเปิดเมืองมหา “พระบรมธาตุนาดูน” ครั้งที่ 1 โดยเชิญ คุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมกิจกรรม เพื่อสานต่อแนวทาง Sport Marketing หวังสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น ณ ลานพุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,100 คัน นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ได้เข้าไปสนับสนุนงานแข่งขันจักรยานปั่นเปิดเมืองมหา”พระบรมธาตุนาดูน” ครั้งที่ 1 ร่วมกับ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,100 คัน โดยคุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซูซูกิ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมกับลงปั่นจักรยานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารจาก บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคิน ที่เป็นพันธมิตรให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายหลัก (Captive Finance) สำหรับรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาดูน อีกด้วย

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ผ่านคุณซิโก้ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีในวงการกีฬาของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม เพราะตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางสายอารยธรรม ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถชื่นชมความสวยงามได้ตลอดสองข้างทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในอนาคตซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ยังมีแผนเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังหวังที่จะถ่ายทอดความเป็น Suzuki “Way of Life” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและความความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการเสนอคุณภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ไปสู่กลุ่มลูกค้าคนไทยได้เข้าถึงแบรนด์ของ ซูซูกิมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์อีโคคาร์ ในอนาคต”

บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 บริหารการดำเนินงานโดยคุณณัฐพล อุตรนคร ตำแหน่ง กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 043-777-456, 043-777-989

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!