“ซูซูกิ” ร่วมกับ “กลุ่มผู้ประกอบการ SUZUKI CARRY Food Truck” มอบเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ”


“ซูซูกิ” ร่วมกับ “กลุ่มผู้ประกอบการ SUZUKI CARRY Food Truck” มอบเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” จำนวน 1 แสนบาท ร่วมสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณเพ็ญพิมล แสงทองสุขศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และกลุ่มผู้ประกอบการ Suzuki Carry Food Truck นำเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ในกิจกรรม Suzuki Carry Food Truck Carnival ที่จัดขึ้นภายในงาน Big Motor Sale 2017 พร้อมกันนี้ซูซูกิยังได้สมทบทุนร่วมกันเป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ตัวอาคารมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนห้องและเตียงผู้ป่วย 355 เตียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี

ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

http://www.suzuki.co.th
https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand
https://www.facebook.com/SuzukiCarryFoodTruck

ช่องทางติดต่อทาง Call Center

โทรศัพท์พื้นฐาน โทร 1800-600-900

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900

“ซูซูกิ” ร่วมกับ “กลุ่มผู้ประกอบการ SUZUKI CARRY Food Truck” มอบเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” จำนวน 1 แสนบาท ร่วมสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณเพ็ญพิมล แสงทองสุขศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และกลุ่มผู้ประกอบการ Suzuki Carry Food Truck นำเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ในกิจกรรม Suzuki Carry Food Truck Carnival ที่จัดขึ้นภายในงาน Big Motor Sale 2017 พร้อมกันนี้ซูซูกิยังได้สมทบทุนร่วมกันเป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ตัวอาคารมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนห้องและเตียงผู้ป่วย 355 เตียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี

ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

http://www.suzuki.co.th https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand https://www.facebook.com/SuzukiCarryFoodTruck

ช่องทางติดต่อทาง Call Center

โทรศัพท์พื้นฐาน โทร 1800-600-900

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!