ซูบารุ นำน้องๆ เยาวชนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ร่วมกิจกรรม ‘ตามรอยพ่อไปกับซูบารุ’ เยี่ยมชมโครงการอันเกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9


บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นำโดย ทีมคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ‘ตามรอยพ่อไปกับซูบารุ’ โดยนำน้องๆ เยาวชนผู้กำพร้า เร่ร่อน และด้อยโอกาสจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอันเกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เยาวชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และนำเอาแนวพระราชดำริไปพัฒนาใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พัฒนาให้เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บไว้แจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ถือเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัฉจริยาภาพด้านการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นำโดย ทีมคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ‘ตามรอยพ่อไปกับซูบารุ’ โดยนำน้องๆ เยาวชนผู้กำพร้า เร่ร่อน และด้อยโอกาสจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอันเกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เยาวชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และนำเอาแนวพระราชดำริไปพัฒนาใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พัฒนาให้เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บไว้แจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ถือเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัฉจริยาภาพด้านการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!