ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ยอดขายรวม 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3%


นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.6% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 19% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 21.1% เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม มีแนวโน้มเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการณ์การค้าโลก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.6% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 19% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 21.1% เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม มีแนวโน้มเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการณ์การค้าโลก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!