ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม ขาย 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% สะสม 10 เดือนขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%


นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 24.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,572 คัน เพิ่มขึ้น 6.7%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีปริมาณการขาย 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 24.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ ที่ได้ทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ มีส่วนในการกระตุ้นตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.6% สืบเนื่องจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ทำให้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของตลาดรถยนต์ที่ยังคงมีอยู่สูง ความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานมอเตอร์ เอกซ์โป ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 24.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,572 คัน เพิ่มขึ้น 6.7%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีปริมาณการขาย 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 24.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ ที่ได้ทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ มีส่วนในการกระตุ้นตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.6% สืบเนื่องจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ทำให้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของตลาดรถยนต์ที่ยังคงมีอยู่สูง ความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานมอเตอร์ เอกซ์โป ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!