“ตามรอยเท้าพ่อ” โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงอาหาร


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปี 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงอาหาร โดยชมรมค่ายอาสาฯ ไทยรุ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ชุมชน และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กๆ ณ บ้านหนองแคทราย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปี 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงอาหาร โดยชมรมค่ายอาสาฯ ไทยรุ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ชุมชน และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กๆ ณ บ้านหนองแคทราย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!