ทริปพิเศษ มาเซราติ ‘Driven by Craft’


มาเซราติ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย นําสื่อมวลชนจากประเทศอาเซียน บินลัดฟ้าไปสัมผัสกับวิถีแห่งความเป็นอิตาเลียน ที่เปี่ยมด้วยศิลปะอันประณีตบรรจงและมีเอกลักษณ์ ผ่านหลากหลายสถานที่ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ชื่อดังระดับโลก

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ‘พานีนี่ มอเตอร์ มิวเซียม’ ที่นํารถแข่งมาเซราติในตํานาน รวมถึงมาเซราติรุ่นคลาสสิกที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง, แหล่งผลิตชีสออร์แกนิครสเลิศ, ‘คาซา เซนญ่า’ โรงงานผลิตผ้าไหมอิตาเลียนที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีสุดในโลก และพิพิธภัณฑ์นักร้องโอเปร่าชื่อก้องโลก ‘ลูเชียโน่ ปาวารอตตี้’ ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงความเป็นอิตาเลียนแท้ ผ่านยนตรกรรมของมาเซราติได้อย่างลงตัว พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ณ สํานักงานใหญ่ของ มาเซราติ เมือง โมเดนา ประเทศอิตาลี

มาเซราติ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย นําสื่อมวลชนจากประเทศอาเซียน บินลัดฟ้าไปสัมผัสกับวิถีแห่งความเป็นอิตาเลียน ที่เปี่ยมด้วยศิลปะอันประณีตบรรจงและมีเอกลักษณ์ ผ่านหลากหลายสถานที่ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ชื่อดังระดับโลก

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ‘พานีนี่ มอเตอร์ มิวเซียม’ ที่นํารถแข่งมาเซราติในตํานาน รวมถึงมาเซราติรุ่นคลาสสิกที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง, แหล่งผลิตชีสออร์แกนิครสเลิศ, ‘คาซา เซนญ่า’ โรงงานผลิตผ้าไหมอิตาเลียนที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีสุดในโลก และพิพิธภัณฑ์นักร้องโอเปร่าชื่อก้องโลก ‘ลูเชียโน่ ปาวารอตตี้’ ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงความเป็นอิตาเลียนแท้ ผ่านยนตรกรรมของมาเซราติได้อย่างลงตัว พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ณ สํานักงานใหญ่ของ มาเซราติ เมือง โมเดนา ประเทศอิตาลี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!