ทาทา สตีล จัดงานเดิน-วิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก”


บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดมหกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” ครั้งแรกในประเทศไทย ชวนประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งเชิดชูเกียรติและมอบขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารผ่านศึกผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ในระยะ 5, 10.5 และ 16 กม. บนเส้นทางธรรมชาติใกล้กรุง ณ เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้กับ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์” ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน ว่า ทาทา สตีลฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานของความสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเสริมค่านิยมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ทาทา สตีลฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ จนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการทุพพลภาพ จึงเกิดเป็นมหกรรมงานวิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ประชาชนจะได้มาออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจและตอบแทนเหล่าทหารทุกนายที่ได้เสียสละปกป้องประเทศชาติของเรา ด้วยการนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

ด้านพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักคือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ผ่านการปฎิบัติการรบ เนื่องจากทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะที่สำคัญบางอย่างทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติ ดังนั้น ต้องขอขอบคุณบริษัททาทา สตีลฯ ผู้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” รวมถึงนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม เงินบริจาคจากผู้สมัครทุกท่านสามารถช่วยเหลือและบำรุงขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ที่สมัครเข้ามาวิ่งจะได้มีสุขภาพดีจากการออกกำลังกายอีกด้วย

งานเดิน-วิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเส้นทางวิ่งที่แปลกใหม่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติตลอดเส้นทาง เริ่มจากเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ วิ่งเข้าถนนเส้นรองผ่านหมู่บ้านและท้องทุ่งนาบนถนนหอการค้า พร้อมแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระยะเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และ ซุปเปอร์มินิมาราธอน 16 กิโลเมตร หรือ 10 ไมล์ สำหรับเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ไม่มีรางวัล ส่วนระยะ 10.5 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอนระยะ 16 กิโลเมตร มีรางวัลเงินสดและของที่ระลึก แบ่งรางวัลตามเพศและกลุ่มอายุ รวมทั้งมีการจัดประกวดนักวิ่งแฟนซีและชมรมอีกด้วย

ในขณะนี้ทุกระยะมีนักวิ่งรวมว่า 2,500 คน สมัครเต็มโควต้าหลังเปิดรับสมัครเพียง 3 วันเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีแสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดมหกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” ครั้งแรกในประเทศไทย ชวนประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งเชิดชูเกียรติและมอบขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารผ่านศึกผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ในระยะ 5, 10.5 และ 16 กม. บนเส้นทางธรรมชาติใกล้กรุง ณ เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้กับ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์” ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน ว่า ทาทา สตีลฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานของความสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเสริมค่านิยมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ทาทา สตีลฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ จนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการทุพพลภาพ จึงเกิดเป็นมหกรรมงานวิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ประชาชนจะได้มาออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจและตอบแทนเหล่าทหารทุกนายที่ได้เสียสละปกป้องประเทศชาติของเรา ด้วยการนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

ด้านพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักคือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ผ่านการปฎิบัติการรบ เนื่องจากทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะที่สำคัญบางอย่างทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติ ดังนั้น ต้องขอขอบคุณบริษัททาทา สตีลฯ ผู้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” รวมถึงนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม เงินบริจาคจากผู้สมัครทุกท่านสามารถช่วยเหลือและบำรุงขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ที่สมัครเข้ามาวิ่งจะได้มีสุขภาพดีจากการออกกำลังกายอีกด้วย

งานเดิน-วิ่ง “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเส้นทางวิ่งที่แปลกใหม่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติตลอดเส้นทาง เริ่มจากเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ วิ่งเข้าถนนเส้นรองผ่านหมู่บ้านและท้องทุ่งนาบนถนนหอการค้า พร้อมแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระยะเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และ ซุปเปอร์มินิมาราธอน 16 กิโลเมตร หรือ 10 ไมล์ สำหรับเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ไม่มีรางวัล ส่วนระยะ 10.5 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอนระยะ 16 กิโลเมตร มีรางวัลเงินสดและของที่ระลึก แบ่งรางวัลตามเพศและกลุ่มอายุ รวมทั้งมีการจัดประกวดนักวิ่งแฟนซีและชมรมอีกด้วย

ในขณะนี้ทุกระยะมีนักวิ่งรวมว่า 2,500 คน สมัครเต็มโควต้าหลังเปิดรับสมัครเพียง 3 วันเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า “TATA STEEL MINI MARATHON 2018 Run for ทหารผ่านศึก” ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีแสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!