ทีมนักศึกษาไทยชนะเลิศที่ 1 ในภูมิภาคฯ จากโครงการ Go Green in the City 2017


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดโครงการ Go Green in the City 2017 ศึกนวัตกรรมเพื่อเมืองสีเขียว โดยเปิดรับโครงการจากนักศึกษาทั่วโลก ในวันนี้ทีมตัวแทนประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น จากการแข่งขันในระดับภูมิภาค

นั่นคือทีม LCG โดย นางสาวฐิตวันต์ เกสรสมบัติ (ขวา) และ นางสาวจิรนุช เกยูรวิเชียร (ซ้าย) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตไทยผู้มีลมหายใจเป็นนวัตกรรมสีเขียว เจ้าของแนวคิด Smarter Fridge; Smart Home Automation System โดยน้องๆ มุ่งหวังว่าแนวคิดนี้จะสร้างสรรค์สังคมเมืองให้มีความทันสมัย และใส่ใจทรัพยากรโลกมากขึ้น และล่าสุดน้องๆ จะเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งในระดับโลกต่อไป ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้

#InnovationAtEveryLevel #LifeIsOn #SchneiderElectricThailand #HR #TalentAcquisition#BusinessCaseChallenge #GGitC #GGitC2017

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดโครงการ Go Green in the City 2017 ศึกนวัตกรรมเพื่อเมืองสีเขียว โดยเปิดรับโครงการจากนักศึกษาทั่วโลก ในวันนี้ทีมตัวแทนประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น จากการแข่งขันในระดับภูมิภาค

นั่นคือทีม LCG โดย นางสาวฐิตวันต์ เกสรสมบัติ (ขวา) และ นางสาวจิรนุช เกยูรวิเชียร (ซ้าย) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตไทยผู้มีลมหายใจเป็นนวัตกรรมสีเขียว เจ้าของแนวคิด Smarter Fridge; Smart Home Automation System โดยน้องๆ มุ่งหวังว่าแนวคิดนี้จะสร้างสรรค์สังคมเมืองให้มีความทันสมัย และใส่ใจทรัพยากรโลกมากขึ้น และล่าสุดน้องๆ จะเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งในระดับโลกต่อไป ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้

#InnovationAtEveryLevel #LifeIsOn #SchneiderElectricThailand #HR #TalentAcquisition#BusinessCaseChallenge #GGitC #GGitC2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!