ธนัชวิชญ์ แทรเวล ได้รับการรับรอง ISO รายแรกในประเทศไทย


บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางด้วยรถบัส รถทัวร์ และรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี ระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานสากล ชั้นนำของประเทศไทย โดย นายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ และ นายวิชญ์ เงินประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสและรถโค้ชปรับอากาศแบบไม่ประจำทาง หรือ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ ณ สำนักงาน บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น

ธนัชวิชญ์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO ระดับสากลดังกล่าว ซึ่งนายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรีได้เปิดเผยว่าจุดเด่นที่ทำให้ธนัชวิชญ์ได้รับมาตรฐานดังกล่าวคือ “ความใส่ใจในบริการและคำนึงถึงคุณภาพของรถเป็นอันดับหนึ่ง

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางด้วยรถบัส รถทัวร์ และรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี ระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานสากล ชั้นนำของประเทศไทย โดย นายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ และ นายวิชญ์ เงินประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสและรถโค้ชปรับอากาศแบบไม่ประจำทาง หรือ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ ณ สำนักงาน บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ธนัชวิชญ์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารแบบไม่ประจำทางรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO ระดับสากลดังกล่าว ซึ่งนายแพทย์ ธนัช เงินประเสริฐศรีได้เปิดเผยว่าจุดเด่นที่ทำให้ธนัชวิชญ์ได้รับมาตรฐานดังกล่าวคือ “ความใส่ใจในบริการและคำนึงถึงคุณภาพของรถเป็นอันดับหนึ่ง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!