ธนาคารโลกตั้งเงินรางวัล ‘$15 ล้าน’ สำหรับผู้ชนะการแข่งขันพัฒนาแอพเพื่อการเรียนรู้


ธนาคารโลกและมูลนิธิ XPrize ตั้งเงินรางวัล 15 ล้านดอลลาร์สำหรับการแข่งขันให้พัฒนาแอพฯ ที่ช่วยเด็กวัยเรียนที่ไม่เคยเรียนหนังสือสามารถพัฒนาทักษะอ่านเขียนและคณิตศาสตร์

หน่วยงาน UNESCO ของสหประชาชาติ ประเมินว่า ขณะนี้มีเด็กประมาณ 263 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือ

มีทีมผู้ร่วมแข่งขันที่เป็นรายบุคคลและบริษัททั้งหมด 198 ทีม ผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 รายซึ่งทราบผลแล้ว รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยทีมละ 1 ล้านดอลลาร์

ทั้ง 5 ทีม จะเริ่มทดสอบแอพฯ บนอุปกรณ์แท็บเล็ทในเดือนพฤศจิกายน กับกลุ่มเด็กเกือบ 4 พันคนจากหมู่บ้าน 150 แห่งในประเทศแทนซาเนีย

แท็บเล็ทที่ใช้ในการทดสอบได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google โดยผู้ชนะรางวัลสูงสุดจะได้รับเงิน 10 ล้านดอลลาร์

ธนาคารโลกและมูลนิธิ XPrize ตั้งเงินรางวัล 15 ล้านดอลลาร์สำหรับการแข่งขันให้พัฒนาแอพฯ ที่ช่วยเด็กวัยเรียนที่ไม่เคยเรียนหนังสือสามารถพัฒนาทักษะอ่านเขียนและคณิตศาสตร์

หน่วยงาน UNESCO ของสหประชาชาติ ประเมินว่า ขณะนี้มีเด็กประมาณ 263 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือ

มีทีมผู้ร่วมแข่งขันที่เป็นรายบุคคลและบริษัททั้งหมด 198 ทีม ผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 รายซึ่งทราบผลแล้ว รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยทีมละ 1 ล้านดอลลาร์

ทั้ง 5 ทีม จะเริ่มทดสอบแอพฯ บนอุปกรณ์แท็บเล็ทในเดือนพฤศจิกายน กับกลุ่มเด็กเกือบ 4 พันคนจากหมู่บ้าน 150 แห่งในประเทศแทนซาเนีย

แท็บเล็ทที่ใช้ในการทดสอบได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google โดยผู้ชนะรางวัลสูงสุดจะได้รับเงิน 10 ล้านดอลลาร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!