นอร์ติส เดินหน้าแคมเปญ CSR ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วย เกาะปันหยี สู่วิถีชุมชนยั่งยืน


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในเมืองไทย จัดทริปนำทีมผู้บริหารเยือนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ให้กับชุมชนเกาะปันหยี นำร่องช่วยโรงเรียนเกาะปันหยีลดค่าไฟแห่งแรก พร้อมผลักดันการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะ เพื่อมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต

เกาะปันหยี หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “หมู่บ้านกลางทะเล” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเมืองไทย เป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงที่มีขนาดเพียงหนึ่งไร่เศษ ปลูกสร้างอยู่กลางทะเลโดยไม่มีพื้นดิน ตั้งอยู่กลางอ่าวพังงา ชายฝั่งอันดามัน ในเขตตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผู้อาศัยอยู่ถึง 360 ครอบครัว ประชากรประมาณ 1,685 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน รวมไปถึงค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และโฮมสเตย์บนเกาะ

ปัจจุบันเกาะปันหยีผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนด้วยการปั่นไฟด้วยน้ำมัน โดย บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้ารูปแบบดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “โซลาร์เซลล์” ภายใต้แคมเปญ “โครงการเติมฝันให้น้องด้วยพลังงานสะอาด” ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการปั่นไฟด้วยน้ำมันแบบเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันลงอย่างมาก และยังลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากคราบน้ำมันจากโรงปั่นไฟไหลลงทะเลอีกด้วย และจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้เริ่มติดตั้งบนหลังโรงเรียนเกาะปันหยีเป็นแห่งแรกในชุมชน ด้วยกำลังขนาด 3,500 วัตต์ สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน หลอดไฟ พัดลม รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเกาะปันหยีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 316 หน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า “การติดตั้งระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ให้กับชุมชนเกาะปันหยีในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้แก่นักเรียนและชาวชุมชนผู้สนใจ และจะช่วยให้สังคมตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเราเชื่อว่า สังคมคุณภาพที่ตระหนักเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด Green Community อย่างยั่งยืน โดยเราจะยังคงสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกาะปันหยีอย่างต่อเนื่อง เพราะอยากเห็นเกาะปันหยีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสวยงามตลอดไป”

ด้าน นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะปันหยี กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์จาก นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ โดยนำร่องติดตั้งที่โรงเรียนเล็ก ๆ ของเราเป็นแห่งแรกบนเกาะปันหยี ซึ่งช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมาก เพื่อนำเงินที่เหลือจากส่วนนั้นนำมาพัฒนาโรงเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อนำในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นและอยากให้เกาะปันหยีของเราสวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยฝีมือของคนในชุมชนเอง”

กิจกรรมส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเกาะปันหยี จัดขึ้น ณ เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางทะเลแห่งจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเกาะปันหยี โดยมี นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะปันหยี เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนั้น ภายในวันงานยังมีกิจกรรมเตะฟุตบอลระหว่างทีมปันหยีเอฟซีและทีมนอร์ติสบน “สนามฟุตบอลลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมกับบริจาคอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวนกว่า 500,000 บาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในเมืองไทย จัดทริปนำทีมผู้บริหารเยือนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ให้กับชุมชนเกาะปันหยี นำร่องช่วยโรงเรียนเกาะปันหยีลดค่าไฟแห่งแรก พร้อมผลักดันการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะ เพื่อมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต

เกาะปันหยี หรือที่รู้จักกันดีในนามของ "หมู่บ้านกลางทะเล" หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเมืองไทย เป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงที่มีขนาดเพียงหนึ่งไร่เศษ ปลูกสร้างอยู่กลางทะเลโดยไม่มีพื้นดิน ตั้งอยู่กลางอ่าวพังงา ชายฝั่งอันดามัน ในเขตตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผู้อาศัยอยู่ถึง 360 ครอบครัว ประชากรประมาณ 1,685 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน รวมไปถึงค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และโฮมสเตย์บนเกาะ

ปัจจุบันเกาะปันหยีผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนด้วยการปั่นไฟด้วยน้ำมัน โดย บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้ารูปแบบดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ "โซลาร์เซลล์" ภายใต้แคมเปญ "โครงการเติมฝันให้น้องด้วยพลังงานสะอาด" ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการปั่นไฟด้วยน้ำมันแบบเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันลงอย่างมาก และยังลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากคราบน้ำมันจากโรงปั่นไฟไหลลงทะเลอีกด้วย และจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้เริ่มติดตั้งบนหลังโรงเรียนเกาะปันหยีเป็นแห่งแรกในชุมชน ด้วยกำลังขนาด 3,500 วัตต์ สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน หลอดไฟ พัดลม รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเกาะปันหยีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 316 หน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า "การติดตั้งระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ให้กับชุมชนเกาะปันหยีในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้แก่นักเรียนและชาวชุมชนผู้สนใจ และจะช่วยให้สังคมตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเราเชื่อว่า สังคมคุณภาพที่ตระหนักเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด Green Community อย่างยั่งยืน โดยเราจะยังคงสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกาะปันหยีอย่างต่อเนื่อง เพราะอยากเห็นเกาะปันหยีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสวยงามตลอดไป"

ด้าน นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะปันหยี กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์จาก นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ โดยนำร่องติดตั้งที่โรงเรียนเล็ก ๆ ของเราเป็นแห่งแรกบนเกาะปันหยี ซึ่งช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมาก เพื่อนำเงินที่เหลือจากส่วนนั้นนำมาพัฒนาโรงเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อนำในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นและอยากให้เกาะปันหยีของเราสวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยฝีมือของคนในชุมชนเอง"

กิจกรรมส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเกาะปันหยี จัดขึ้น ณ เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางทะเลแห่งจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเกาะปันหยี โดยมี นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะปันหยี เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนั้น ภายในวันงานยังมีกิจกรรมเตะฟุตบอลระหว่างทีมปันหยีเอฟซีและทีมนอร์ติสบน "สนามฟุตบอลลอยน้ำ" แห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมกับบริจาคอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวนกว่า 500,000 บาท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!