นักวิทยาศาสตร์จีนคาดไฮเปอร์รุ่นลูปใหม่จะทำลายสถิติความเร็วระดับโลก 1,500 กม./ชม.


นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกำลังวางแผนระบบขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงของตนที่สามารถวิ่งได้ถึง 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าท่อขนส่งไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) ของบริษัท HTT ที่จะสร้างในจีน

ศาสตราจารย์จางเว่ยหัวและทีมงานจากมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวทง (Southwest Jiaotong University) ในเมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนกล่าวว่า ระบบการขนส่งทางรถไฟที่มีเทคโนโลยีสูงที่พวกเขากำลังวางแผนสร้างขึ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าด้วยความเร็วสูงมาก โดยคาดว่าจะสามารถแตะความเร็วสูงสุดได้ในเดือนเมษายนปี 2021

ตั้งแต่ที่อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เสนอแนวคิดไฮเปอร์ลูปขึ้นในปี 2013 การแข่งขันเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารถไฟความเร็วสูงก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในประเทศต่างๆ ศาสตราจารย์จางกล่าวว่าการแข่งขันด้านความเร็วเป็นสนามรบที่และตนเชื่อว่าตนและทีมงานของจะสามารถทำลายสถิติโลกในด้านความเร็วได้

จางกล่าวว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงสามปีเมื่อสร้างรางเสร็จแล้ว จะมีการการทดสอบการขนส่งด้วยระบบพลังแม่เหล็กความเร็วสูงทุกประเภท รวมถึงรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวด (superconductor) ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะมีการทดสอบรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเทคโนโลยีตัวนำอุณหภูมิสูง ในมณฑลเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

เทคโนโลยีสำหรับระบบไฮเปอร์ลูปสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่นอวกาศ การขนส่งทางรถไฟ วัสดุใหม่เครื่องยนต์ในยุคใหม่ การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้งานด้านทหาร ซุนฝูเฉวียน หนึ่งในนักนักวิจัยจาก Chinese Academy of Science and Technology for Development หรือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนกล่าว

“มันไม่ง่ายสำหรับผู้ผลิตทั่วโลกในการพัฒนาระบบขนส่งที่มีความเร็วตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 กม./ชม. พวกเขาจะต้องร่วมมือกับบริษัท สถาบันวิจัย สถาบันการเงินทั้งจากประเทศจีนและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และจะต้องมีการยื่นสิทธิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง” ซุนกล่าว

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกำลังวางแผนระบบขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงของตนที่สามารถวิ่งได้ถึง 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าท่อขนส่งไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) ของบริษัท HTT ที่จะสร้างในจีน

ศาสตราจารย์จางเว่ยหัวและทีมงานจากมหาวิทยาลัยซีหนานเจียวทง (Southwest Jiaotong University) ในเมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนกล่าวว่า ระบบการขนส่งทางรถไฟที่มีเทคโนโลยีสูงที่พวกเขากำลังวางแผนสร้างขึ้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าด้วยความเร็วสูงมาก โดยคาดว่าจะสามารถแตะความเร็วสูงสุดได้ในเดือนเมษายนปี 2021 ตั้งแต่ที่อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เสนอแนวคิดไฮเปอร์ลูปขึ้นในปี 2013 การแข่งขันเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารถไฟความเร็วสูงก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในประเทศต่างๆ ศาสตราจารย์จางกล่าวว่าการแข่งขันด้านความเร็วเป็นสนามรบที่และตนเชื่อว่าตนและทีมงานของจะสามารถทำลายสถิติโลกในด้านความเร็วได้

จางกล่าวว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงสามปีเมื่อสร้างรางเสร็จแล้ว จะมีการการทดสอบการขนส่งด้วยระบบพลังแม่เหล็กความเร็วสูงทุกประเภท รวมถึงรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวด (superconductor) ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะมีการทดสอบรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเทคโนโลยีตัวนำอุณหภูมิสูง ในมณฑลเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เทคโนโลยีสำหรับระบบไฮเปอร์ลูปสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่นอวกาศ การขนส่งทางรถไฟ วัสดุใหม่เครื่องยนต์ในยุคใหม่ การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้งานด้านทหาร ซุนฝูเฉวียน หนึ่งในนักนักวิจัยจาก Chinese Academy of Science and Technology for Development หรือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนกล่าว “มันไม่ง่ายสำหรับผู้ผลิตทั่วโลกในการพัฒนาระบบขนส่งที่มีความเร็วตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 กม./ชม. พวกเขาจะต้องร่วมมือกับบริษัท สถาบันวิจัย สถาบันการเงินทั้งจากประเทศจีนและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และจะต้องมีการยื่นสิทธิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง” ซุนกล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!