นายกรัฐมนตรีชมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทย ผลงาน ปตท.สผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

โดยมี นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และ รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและอธิบายการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดต้นแบบ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปตท.สผ. มุ่งมั่นพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด รวมทั้งมีแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อนนำไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

โดยมี นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และ รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและอธิบายการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดต้นแบบ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปตท.สผ. มุ่งมั่นพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด รวมทั้งมีแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อนนำไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!