นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธมิชลิน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการเตรียมผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาของมิชลิน ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานซึ่ง มิชลินเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ร่วมสนับสนุน โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ให้การต้อนรับ

มิชลิน ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือ WiL เพื่อเป็นการสร้างคนรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มาตั้งแต่ 2555 โดยมิชลินได้จัดตั้งโครงการย่อยที่เรียกว่า Michelin Talent เพื่อเฟ้นหาผู้เรียนอาชีวศึกษาเข้าสู่การพัฒนาช่างฝีมือและวิศวกรชำนาญการ เตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวกรด้านเทคโนโลยีพร้อมรับกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนอาชีวศึกษากว่า 270 คน ที่ทางมิชลินได้สนับสนุนและมอบโอกาสการฝึกงานจริงจากในสายการผลิตของ มิชลิน และในปัจจุบัน ยังมีอีกกว่า 120 คนที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้ มิชลินเองยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาของภาครัฐ และมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มอยู่เสมอ ด้วยปณิภาณของการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมิชลินประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการเตรียมผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาของมิชลิน ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานซึ่ง มิชลินเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ร่วมสนับสนุน โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ให้การต้อนรับ

มิชลิน ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือ WiL เพื่อเป็นการสร้างคนรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มาตั้งแต่ 2555 โดยมิชลินได้จัดตั้งโครงการย่อยที่เรียกว่า Michelin Talent เพื่อเฟ้นหาผู้เรียนอาชีวศึกษาเข้าสู่การพัฒนาช่างฝีมือและวิศวกรชำนาญการ เตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวกรด้านเทคโนโลยีพร้อมรับกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนอาชีวศึกษากว่า 270 คน ที่ทางมิชลินได้สนับสนุนและมอบโอกาสการฝึกงานจริงจากในสายการผลิตของ มิชลิน และในปัจจุบัน ยังมีอีกกว่า 120 คนที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้ มิชลินเองยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาของภาครัฐ และมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มอยู่เสมอ ด้วยปณิภาณของการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมิชลินประเทศไทย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!