‘นิวยอร์ก’ ผ่านกฎหมายจำกัดจำนวนรถยนต์ให้บริการ “อูเบอร์-ลิฟท์”


สภาเทศบาลนครนิวยอร์ก ผ่านร่างกฎหมายจำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ เช่น Uber และ Lyft ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในนครนิวยอร์ก รวมทั้งยังกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นด้วย

ปัจจุบัน นิวยอร์กคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ แต่การเติบโตของบริการเหล่านี้ทำให้บรรดาคนขับรถแท็กซี่ต้องตกงานเป็นจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม มีคนขับแท็กซี่ในนิวยอร์กฆ่าตัวตายไปแล้ว 6 คน ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับรายได้ที่ลดลง

ร่างกฎหมายนี้ทำให้นิวยอร์กกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯ ที่จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ และกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านี้ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 15 – 17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Bill de Blasio รับปากว่าจะสงนามเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เพื่อลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการดังกล่าวซึ่งสร้างความคับคั่งให้กับการจราจรของนิวยอร์กที่ติดขัดอย่างหนักอยู่แล้ว

คาดว่าปัจจุบันมีคนขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพต่างๆ อยู่ราว 80,000 คนในนิวยอร์ก เทียบกับจำนวนคนขับแท็กซี่สีเหลืองจำนวน 13,500 คน

สภาเทศบาลนครนิวยอร์ก ผ่านร่างกฎหมายจำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ เช่น Uber และ Lyft ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในนครนิวยอร์ก รวมทั้งยังกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นด้วย

ปัจจุบัน นิวยอร์กคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ แต่การเติบโตของบริการเหล่านี้ทำให้บรรดาคนขับรถแท็กซี่ต้องตกงานเป็นจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม มีคนขับแท็กซี่ในนิวยอร์กฆ่าตัวตายไปแล้ว 6 คน ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับรายได้ที่ลดลง

ร่างกฎหมายนี้ทำให้นิวยอร์กกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯ ที่จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพ และกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านี้ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 15 - 17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Bill de Blasio รับปากว่าจะสงนามเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เพื่อลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการดังกล่าวซึ่งสร้างความคับคั่งให้กับการจราจรของนิวยอร์กที่ติดขัดอย่างหนักอยู่แล้ว

คาดว่าปัจจุบันมีคนขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอพต่างๆ อยู่ราว 80,000 คนในนิวยอร์ก เทียบกับจำนวนคนขับแท็กซี่สีเหลืองจำนวน 13,500 คน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!