นิสสันจัดพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ พนักงาน 252 ท่าน และพนักงานเกษียณอายุ 41 ท่าน


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณพนักงาน 252 ท่านที่ทำงานเคียงข้างนิสสันมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่าง 10 – 40 ปี หรือรวมกันเป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปี รวมถึงพนักงานเกษียณอายุอีกจำนวน 41 ท่านและครอบครัว

ภายในงาน คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันไหว้ขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรและของขวัญเชิดชูเกียรติคุณแก่พนักงานทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำงานกับนิสสันมาเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนาน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณพนักงาน 252 ท่านที่ทำงานเคียงข้างนิสสันมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่าง 10 – 40 ปี หรือรวมกันเป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปี รวมถึงพนักงานเกษียณอายุอีกจำนวน 41 ท่านและครอบครัว

ภายในงาน คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันไหว้ขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรและของขวัญเชิดชูเกียรติคุณแก่พนักงานทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำงานกับนิสสันมาเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!