นิสสัน ประกาศ 13 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2017 แองเจิลเวย์ สุดยอดคว้ารางวัล Best of the Best


มร. อันตวน บาร์เตส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมของนิสสัน หรือ นิสสัน เบสท์ ดีลเลอร์ อวอร์ด (Nissan Best Dealer Award) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นิสสันให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขาย รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติผู้จำหน่าย โดยปีนี้มีโชว์รูมและศูนย์บริการได้รับรางวัลรวม 13 แห่งได้แก่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จำกัด (สาขาลาดพร้าว), บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด (สาขาเทพารักษ์), บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคเหนือ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสัน ศรีสะเกษ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคกลางและภาคตะวันออก บริษัท ช. เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท สยามนิสสัน บูรพาปราจีน จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคใต้ บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช), บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี 2000 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นอกจากนี้ยังมีรางวัล โชว์รูมนิสสันรูปแบบใหม่ หรือ (Nissan Retail Environmental Design Initiative Award) ซึ่งบริษัท ช. เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถคว้ารางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังมีรางวัลสูงสุดของผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม หรือ Nissan Best of the Best Award ซึ่งในปีนี้ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปครอง

สำหรับเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลผู้จำหน่ายนิสสันยอดเยี่ยม หรือนิสสัน เบสท์ ดีลเลอร์ อวอร์ด (Nissan Best Dealer Award) ประเมินจากผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี ทั้งในด้านการขาย ส่วนแบ่งการตลาดคุณภาพงานขายและบริการหลังการขายในด้านต่างๆ โดย ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการขาย หรือ (Sales Satisfaction Index – SSI) และ ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการบริการ หรือ (Customer Service Index – CSI) จากผลการดำเนินงานในปี 2559

มร. อันตวน บาร์เตส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมของนิสสัน หรือ นิสสัน เบสท์ ดีลเลอร์ อวอร์ด (Nissan Best Dealer Award) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นิสสันให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขาย รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติผู้จำหน่าย โดยปีนี้มีโชว์รูมและศูนย์บริการได้รับรางวัลรวม 13 แห่งได้แก่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จำกัด (สาขาลาดพร้าว), บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด (สาขาเทพารักษ์), บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคเหนือ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยามนิสสัน ศรีสะเกษ จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคกลางและภาคตะวันออก บริษัท ช. เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท สยามนิสสัน บูรพาปราจีน จำกัด (สำนักงานใหญ่), ภาคใต้ บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช), บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี 2000 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นอกจากนี้ยังมีรางวัล โชว์รูมนิสสันรูปแบบใหม่ หรือ (Nissan Retail Environmental Design Initiative Award) ซึ่งบริษัท ช. เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถคว้ารางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังมีรางวัลสูงสุดของผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม หรือ Nissan Best of the Best Award ซึ่งในปีนี้ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปครอง

สำหรับเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลผู้จำหน่ายนิสสันยอดเยี่ยม หรือนิสสัน เบสท์ ดีลเลอร์ อวอร์ด (Nissan Best Dealer Award) ประเมินจากผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี ทั้งในด้านการขาย ส่วนแบ่งการตลาดคุณภาพงานขายและบริการหลังการขายในด้านต่างๆ โดย ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการขาย หรือ (Sales Satisfaction Index – SSI) และ ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการบริการ หรือ (Customer Service Index – CSI) จากผลการดำเนินงานในปี 2559

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!