บราซิลมองหาความช่วยเหลือจากจีนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 3


บราซิลกำลังมองหาความช่วยเหลือจากจีนทั้งทางด้านความรู้และเงินทุน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่สาม ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือระหว่างที่ ปธน.บราซิล มิเชล ทีมเมอร์ เดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ในปลายสัปดาห์นี้

บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของบราซิล Electronuclear ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Electrobras จะลงนามร่วมกับบรรษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน (CNNC) เพือร่วมมือก่อสร้างโรงงาน Angra 3 ในแถบทางใต้ของนครริโอเดอจาเนโร

เดิมทีโรงงานแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2023 แต่บราซิลขาดแคลนเงินทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์ จึงต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติ โดยนอกจากจีนแล้ว ผู้บริหารของ Electronuclear ยังได้พูดคุยกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซีย Rosatom เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วย

บราซิลกำลังมองหาความช่วยเหลือจากจีนทั้งทางด้านความรู้และเงินทุน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่สาม ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือระหว่างที่ ปธน.บราซิล มิเชล ทีมเมอร์ เดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ในปลายสัปดาห์นี้

บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของบราซิล Electronuclear ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Electrobras จะลงนามร่วมกับบรรษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน (CNNC) เพือร่วมมือก่อสร้างโรงงาน Angra 3 ในแถบทางใต้ของนครริโอเดอจาเนโร

เดิมทีโรงงานแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2023 แต่บราซิลขาดแคลนเงินทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์ จึงต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติ โดยนอกจากจีนแล้ว ผู้บริหารของ Electronuclear ยังได้พูดคุยกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซีย Rosatom เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!