บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดมอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์มูลค่า 7,000,000 บาทให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากขวา) รับมอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์มูลค่า 7,000,000 บาท จากนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนเพิ่มทักษะฝีมือช่างสีรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “นิปปอนเพนต์มุ่งสร้างเยาวชนช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ (Protégé Project)” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากขวา) รับมอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์มูลค่า 7,000,000 บาท จากนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนเพิ่มทักษะฝีมือช่างสีรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “นิปปอนเพนต์มุ่งสร้างเยาวชนช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ (Protégé Project)” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!