บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างความดี 50 ปี ไทยรุ่ง


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ และสถานสงเคราะห์อื่นๆในอำเภอปากเกร็ด เพื่อเป็นการสร้างความดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัทไทยรุ่ง

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ และสถานสงเคราะห์อื่นๆในอำเภอปากเกร็ด เพื่อเป็นการสร้างความดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัทไทยรุ่ง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!