บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 (TCC BEST AWARDS 2017) ที่จัดขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 ในฐานะองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 (TCC BEST AWARDS 2017) ที่จัดขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!