บริษัท Continental Tyres จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตยางแห่งแรกในจังหวัดระยอง ประเทศไทย


 

• พิธีวางศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตยางถือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาวไทย

• ปัจจุบัน Continental Tyres ในจังหวัดระยอง ได้รับพนักงานเข้าทำงานประมาณ 25 คน และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเร็วๆนี้

• การลงทุนของ Tire Division ของ Continental ในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ 250 ล้านยูโร และคาดว่าจะทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ในประเทศไทยมากถึง 900 ตำแหน่งภายในปี 2022

ฮาโนเวอร์ เยอรมนี/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Continental Tyres บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการสำหรับโรงงานผลิตยางแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชาลี โชติวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ พร้อมทั้งผู้บริหารของ Continental Tyres ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีทีมงานฝ่ายโครงการในท้องที่ ตัวแทนจากซัพพลายเออร์และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Cameron Wilson รองประธานฝ่ายการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ประจำภูมิภาค ASEAN ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการการก่อสร้างโรงงานผลิต “การสร้างฐานการผลิตยางสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กในจังหวัดระยอง เป็นส่วนสำคัญของแผนระยะยาว หรือ แผนที่เรียกว่า Vision 2025 ซึ่งบริษัทฯคาดว่าวิสัยทัศน์ช่วยให้บริษัทฯขยายและรักษาสมดุลการผลิตในตลาดโลก อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ใจความหลักของแผนระยะยาวของเรา คือการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์นี้ได้รวมไปถึงการเพิ่มการผลิตในภูมิภาคเอเชียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการเลือกจังหวัดระยองเป็นฐานการผลิตช่วยตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยม” Wilson เน้นย้ำ

“การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยางจากประเทศเยอรมนี มาผสมผสานกับความสามารถทางการผลิตของท้องถิ่นไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ได้ว่ายางที่ผลิตมีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าคนไทยและเอเชีย บริษัทฯยึดถือคติที่ว่า “เราจะอยู่ในที่ๆมีลูกค้าของเราอยู่” ดังนั้นเราจึงยังคงเพิ่มการลงทุนในตลาดด้วยการขยายโรงงานผลิต การขายและการตลาด รวมถึงเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกซึ่งเป็นแบรนด์ของ Continental ในกรุงเทพมหานคร

ในท้ายที่สุด Willson ย้ำว่า “ธุรกิจยางรถยนต์เป็นธุรกิจจากผู้คนและเพื่อผู้คน Continental Tyres มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ว่าจ้างระดับแถวหน้าของจังหวัดระยอง เราเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทฯขึ้นอยู่กับคนของเรา ดังนั้นผมขอขอบคุณทีมงานทุกคน ที่ทุ่มเท และยึดมั่นต่อหน้าที่”

นับจากที่มีการแต่งตั้ง Thai Takenaka International Ltd. เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 การก่อสร้างโรงงานผลิตได้มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและบ้านพักคนงาน บริษัทฯดำเนินการขุดลอกดินเพื่อวางรากฐานโครงสร้างและงานตัดเสาเข็มอย่างเต็มกำลัง ในปัจจุบันมีแรงงานประมาณ 450 คนประจำที่ไซต์แห่งนี้และจะเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่า 1,600 คน ภายในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

“การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแห่งใหม่ขณะนี้ มีความคืบหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ และงานวันนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของเรา เราคาดหวังว่าพื้นที่เตรียมวัตถุดิบร้อนและพื้นที่ที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2561 นอกจากโครงการการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่ ในปีนี้ เรายังได้เริ่มการสรรหาพนักงานประจำตำแหน่งสำคัญต่างๆ ปัจจุบันเรามีพนักงานประมาณ 25 คน และจะว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการสำหรับโรงงานผลิตในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เรายังส่งพนักงานใหม่ไปฝึกอบรมที่โรงงานผลิตยางคอนติเนนทัลสาขาอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย” Vignesh Devasenapathy หัวหน้าโครงการ กล่าวในตอนหนึ่ง

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีวางศิลาฤกษ์และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Cameron Wilson และ Vighnesh Devasenapaty เป็นไปมงคลฤกษ์ของประเพณีไทย โดยมีพิธีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ โดยเริ่มการสวดมนต์ในเวลา 8.39 น. หลังจากนั้น เวลา 9.00 น. ประธานในพิธีร่วมกับแขกกิตติมศักดิ์ทั้ง 9 ท่านได้ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตยาง จากนั้น ประธานในพิธีตอกไม้มงคลในหลุมศิลาฤกษ์และโรยดอกไม้ นอกจากนี้ได้มีการฝังแคปซูลเวลาที่บรรจุจดหมายข่าวท้องถิ่นในวันนั้นรวมถึงนิตยสารของ Continental Tyres ลงในหลุมวางแผ่นศิลาฤกษ์ตามประเพณีของชาวเยอรมันอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะนำโชคดีมาให้ธุรกิจของ Continental Tyres ในอนาคต

Continental AG

Continental เป็นบริษัทฯเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี บริษัทฯเป็นผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมากว่า 140 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 Continental ได้พัฒนากลวิธีที่ช่วยให้ยานยนต์ เครื่องจักร ระบบจราจร และการขนส่ง ให้มีความปลอดภัย อัจริยะและ มีประสิทธิภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯสร้างยอดขายได้ถึง 40.5 พันล้านยูโร ปัจจุบัน Continental ได้สร้างงานให้กับพนักงานกว่า 233,000 คน ใน 56 ประเทศ

Tire Division

ปัจจุบัน Tire Division มีสายการผลิตและการพัฒนา 24 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้าน R&D มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมระบบการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Tire Division เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 50,000 อัตรา สามารถทำยอดขายในปี 2016 ได้สูงถึง 10,700 ล้านยูโร

ยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก

Continental เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กระดับชั้นนำในภูมิภาคยุโรปและเป็นผู้ผลิตยางสำหรับยานยนต์โดยสารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกสำหรับตลาดอุปกรณ์ดั้งเดิมและตลาดชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม เช่น Continental มุ่งเน้นการสร้างคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดในยาง ในขณะเดียวกันก็ลดแรงต้านของการหมุนให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

 

• พิธีวางศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตยางถือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาวไทย

• ปัจจุบัน Continental Tyres ในจังหวัดระยอง ได้รับพนักงานเข้าทำงานประมาณ 25 คน และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเร็วๆนี้

• การลงทุนของ Tire Division ของ Continental ในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ 250 ล้านยูโร และคาดว่าจะทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ในประเทศไทยมากถึง 900 ตำแหน่งภายในปี 2022

ฮาโนเวอร์ เยอรมนี/กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Continental Tyres บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการสำหรับโรงงานผลิตยางแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชาลี โชติวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ พร้อมทั้งผู้บริหารของ Continental Tyres ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีทีมงานฝ่ายโครงการในท้องที่ ตัวแทนจากซัพพลายเออร์และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Cameron Wilson รองประธานฝ่ายการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ประจำภูมิภาค ASEAN ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการการก่อสร้างโรงงานผลิต “การสร้างฐานการผลิตยางสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กในจังหวัดระยอง เป็นส่วนสำคัญของแผนระยะยาว หรือ แผนที่เรียกว่า Vision 2025 ซึ่งบริษัทฯคาดว่าวิสัยทัศน์ช่วยให้บริษัทฯขยายและรักษาสมดุลการผลิตในตลาดโลก อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ใจความหลักของแผนระยะยาวของเรา คือการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์นี้ได้รวมไปถึงการเพิ่มการผลิตในภูมิภาคเอเชียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการเลือกจังหวัดระยองเป็นฐานการผลิตช่วยตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยม” Wilson เน้นย้ำ

“การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยางจากประเทศเยอรมนี มาผสมผสานกับความสามารถทางการผลิตของท้องถิ่นไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ได้ว่ายางที่ผลิตมีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าคนไทยและเอเชีย บริษัทฯยึดถือคติที่ว่า “เราจะอยู่ในที่ๆมีลูกค้าของเราอยู่” ดังนั้นเราจึงยังคงเพิ่มการลงทุนในตลาดด้วยการขยายโรงงานผลิต การขายและการตลาด รวมถึงเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกซึ่งเป็นแบรนด์ของ Continental ในกรุงเทพมหานคร

ในท้ายที่สุด Willson ย้ำว่า “ธุรกิจยางรถยนต์เป็นธุรกิจจากผู้คนและเพื่อผู้คน Continental Tyres มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ว่าจ้างระดับแถวหน้าของจังหวัดระยอง เราเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทฯขึ้นอยู่กับคนของเรา ดังนั้นผมขอขอบคุณทีมงานทุกคน ที่ทุ่มเท และยึดมั่นต่อหน้าที่”

นับจากที่มีการแต่งตั้ง Thai Takenaka International Ltd. เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 การก่อสร้างโรงงานผลิตได้มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและบ้านพักคนงาน บริษัทฯดำเนินการขุดลอกดินเพื่อวางรากฐานโครงสร้างและงานตัดเสาเข็มอย่างเต็มกำลัง ในปัจจุบันมีแรงงานประมาณ 450 คนประจำที่ไซต์แห่งนี้และจะเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่า 1,600 คน ภายในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

“การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแห่งใหม่ขณะนี้ มีความคืบหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ และงานวันนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของเรา เราคาดหวังว่าพื้นที่เตรียมวัตถุดิบร้อนและพื้นที่ที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2561 นอกจากโครงการการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่ ในปีนี้ เรายังได้เริ่มการสรรหาพนักงานประจำตำแหน่งสำคัญต่างๆ ปัจจุบันเรามีพนักงานประมาณ 25 คน และจะว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการสำหรับโรงงานผลิตในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เรายังส่งพนักงานใหม่ไปฝึกอบรมที่โรงงานผลิตยางคอนติเนนทัลสาขาอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย” Vignesh Devasenapathy หัวหน้าโครงการ กล่าวในตอนหนึ่ง

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีวางศิลาฤกษ์และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Cameron Wilson และ Vighnesh Devasenapaty เป็นไปมงคลฤกษ์ของประเพณีไทย โดยมีพิธีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ โดยเริ่มการสวดมนต์ในเวลา 8.39 น. หลังจากนั้น เวลา 9.00 น. ประธานในพิธีร่วมกับแขกกิตติมศักดิ์ทั้ง 9 ท่านได้ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ของโรงงานผลิตยาง จากนั้น ประธานในพิธีตอกไม้มงคลในหลุมศิลาฤกษ์และโรยดอกไม้ นอกจากนี้ได้มีการฝังแคปซูลเวลาที่บรรจุจดหมายข่าวท้องถิ่นในวันนั้นรวมถึงนิตยสารของ Continental Tyres ลงในหลุมวางแผ่นศิลาฤกษ์ตามประเพณีของชาวเยอรมันอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะนำโชคดีมาให้ธุรกิจของ Continental Tyres ในอนาคต

Continental AG

Continental เป็นบริษัทฯเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี บริษัทฯเป็นผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมากว่า 140 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 Continental ได้พัฒนากลวิธีที่ช่วยให้ยานยนต์ เครื่องจักร ระบบจราจร และการขนส่ง ให้มีความปลอดภัย อัจริยะและ มีประสิทธิภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯสร้างยอดขายได้ถึง 40.5 พันล้านยูโร ปัจจุบัน Continental ได้สร้างงานให้กับพนักงานกว่า 233,000 คน ใน 56 ประเทศ

Tire Division

ปัจจุบัน Tire Division มีสายการผลิตและการพัฒนา 24 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้าน R&D มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมระบบการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Tire Division เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 50,000 อัตรา สามารถทำยอดขายในปี 2016 ได้สูงถึง 10,700 ล้านยูโร

ยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก

Continental เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางสำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กระดับชั้นนำในภูมิภาคยุโรปและเป็นผู้ผลิตยางสำหรับยานยนต์โดยสารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกสำหรับตลาดอุปกรณ์ดั้งเดิมและตลาดชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม เช่น Continental มุ่งเน้นการสร้างคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดในยาง ในขณะเดียวกันก็ลดแรงต้านของการหมุนให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!