บางจากฯ คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชีย


คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับมอบ 3 รางวัล ได้แก่ Best CEO Award Platinum รางวัล Best Country CSR Excellence Award Thailand และรางวัล Best Community Programme Award Gold ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารสูงสุด และองค์กรที่มุ่งการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ในงาน The 9th Annual Global CSR Summit & Awards 2017 and The Global Good Governance Awards 2017 ซึ่งมีบริษัทในเอเชียกว่า 200 แห่งเข้าร่วมงาน ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับมอบ 3 รางวัล ได้แก่ Best CEO Award Platinum รางวัล Best Country CSR Excellence Award Thailand และรางวัล Best Community Programme Award Gold ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารสูงสุด และองค์กรที่มุ่งการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ในงาน The 9th Annual Global CSR Summit & Awards 2017 and The Global Good Governance Awards 2017 ซึ่งมีบริษัทในเอเชียกว่า 200 แห่งเข้าร่วมงาน ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!