บางจากฯ ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ยูนูส ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Yunus Center AIT) จัดอบรมโครงการประกวดออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus and Youth Contest 2018 ที่เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ “From Bangchak and SDGs to social business”

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาสังคมผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจพลังงานจากชีวมวล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะประกาศผลปลายเดือนกันยายน 2561 นี้ โดยผู้ชนะจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Social Business Forum Asia 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ยูนูส ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Yunus Center AIT) จัดอบรมโครงการประกวดออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus and Youth Contest 2018 ที่เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ “From Bangchak and SDGs to social business”

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาสังคมผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจพลังงานจากชีวมวล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะประกาศผลปลายเดือนกันยายน 2561 นี้ โดยผู้ชนะจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Social Business Forum Asia 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!