บางจากฯ ปันความรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคม


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของบริษัท บางจากฯ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในงาน 15 ปี สรรค์สร้างสู่เส้นทางนวัตกรรม DSDW Innovation ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของบริษัท บางจากฯ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในงาน 15 ปี สรรค์สร้างสู่เส้นทางนวัตกรรม DSDW Innovation ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!