บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว


นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย รับมอบเงิน 500,000 บาท จากนางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสปป.ลาว

ณ สถานเอกอัครราชทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย รับมอบเงิน 500,000 บาท จากนางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสปป.ลาว

ณ สถานเอกอัครราชทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!