บางจากฯ – มทส. ร่วมจัดโครงการ Hackathon แหกชีวิตติดปั๊ม #5


สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Startup Thailand Academy กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy หรือ SEDA จัดโครงการ Hackathon ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แหกชีวิตติดปั๊ม

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้แนวคิด การลงมือประดิษฐ์ การนำ Open Innovation มาพัฒนามุมมองทักษะจากการเรียนรู้รอบด้าน ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่ในสถานที่จริง เพื่อนำมาคิดไอเดียหรือนวัตกรรมสำหรับพัฒนาการบริการและรูปแบบสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างเข้มข้น ลุ้นชิงเงินรางวัล พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี และโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท บางจากฯ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Startup Thailand Academy กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy หรือ SEDA จัดโครงการ Hackathon ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แหกชีวิตติดปั๊ม

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้แนวคิด การลงมือประดิษฐ์ การนำ Open Innovation มาพัฒนามุมมองทักษะจากการเรียนรู้รอบด้าน ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่ในสถานที่จริง เพื่อนำมาคิดไอเดียหรือนวัตกรรมสำหรับพัฒนาการบริการและรูปแบบสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างเข้มข้น ลุ้นชิงเงินรางวัล พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี และโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท บางจากฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!