บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “3 ล้านชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงาน”

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงานบางจากฯ ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury) ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยหลัก 3Es คือ Everyone goes home safely everyday ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน Environment and asset are protected มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและทรัพย์สิน Efficient and reliable operations ผลิตด้วยเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “3 ล้านชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงาน”

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงานบางจากฯ ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury) ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยหลัก 3Es คือ Everyone goes home safely everyday ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน Environment and asset are protected มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและทรัพย์สิน Efficient and reliable operations ผลิตด้วยเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!